Disclaimer

Informationen om vores investeringsstrategier er alene tiltænkt professionelle investorer som defineret i MiFID-direktivet (direktiv 2004/39/EU). Detailkunder henvises til Investeringsforeningen C WorldWides hjemmeside.

Ved at trykke på ”Accepter” nedenfor bekræfter jeg, at jeg er professionel investor, og jeg får derfor adgang til information om alle investeringsstrategier.

Forlad
Accepter

C WORLDWIDE LONG/SHORT EUROPE

C WorldWide Long/Short Europe investerer i europæiske aktier - både lange og korte positioner bl.a. gennem brug af afledte finansielle instrumenter. Korte positioner i porteføljen ses sjældent på enkeltaktier, i stedet købes put-optioner på indeksniveau eller sælges futures på indeksniveau, hvis hedgefonden har en negativ forventning til markederne. Det primære fokus i denne strategi består i at levere et stabilt afkast på mellem 3-7% ved at påtage sig lav risiko for at kunne bevare kapitalen intakt.

Målsætningen om at skabe positive afkast vil blive forsøgt opnået ved at udnytte fondens investeringsmæssige fleksibilitet, som giver følgende muligheder:

  • Købe selskaber (gå lang i) af høj kvalitet, men som ikke er fuldt ud værdifastsat

  • Sælge indeks (gå kort i) for at for at reducere risiko

  • Udstede afledte instrumenter på en given aktie, sektor eller aktiemarkedet

Et væsentligt element i investeringsarbejdet er at finde og fravælge de mindre gode selskaber, som rammes negativt af en global trend og derved arbejder i modvind. De lange positioner består af en base af strukturelle vækstselskaber, typisk forbrugsaktier, suppleret med selskaber med eksponering mod aktuelle trends og temaer. De korte positioner fokuserer på selskaber af lavere kvalitet, som ofte har strukturelle problemer.

Blanketter: