Disclaimer

Informationen om vores investeringsstrategier er alene tiltænkt professionelle investorer som defineret i MiFID-direktivet (direktiv 2004/39/EU). Detailkunder henvises til Investeringsforeningen C WorldWides hjemmeside.

Ved at trykke på ”Accepter” nedenfor bekræfter jeg, at jeg er professionel investor, og jeg får derfor adgang til information om alle investeringsstrategier.

Forlad
Accepter

GLOBALE AKTIER ETIK

I Globale Aktier Etik har vores kunder mulighed for at vælge en strategi, hvis investeringsprincipper er lig Globale Aktier, men som tager hensyn til etiske principper, uden at der bliver gået på kompromis med forventningerne til afkast.

Vores målsætning er at opnå en stabil langsigtet formuetilvækst for vores kunder ved en aktivt forvaltet og veldiversificeret portefølje på maksimalt 30 aktier. Det gør vi ved at analysere langsigtede globale trends, og nøje udvælge aktierne til vores fokuserede portefølje. I udvælgelsesprocessen indgår selskabernes økonomiske potentiale samt deres hensyn til sociale og miljømæssige forhold.

Desuden investeres der ikke i selskaber, hvor en væsentlig del af omsætningen genereres af:

  • Tobak

  • Alkohol

  • Hasardspil

  • Pornografi

  • Våben - herunder teknologiske produkter, som specifikt anvendes til våben

Inden vi investerer i et nyt selskab, screenes selskabet af en ekstern konsulent, som sikrer, at det nye selskab overholder internationale konventioner og normer i henhold til De Forenede Nationers principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). UN PRI består af seks principper for, hvordan man bør arbejde med investeringer i forhold til miljømæssige, sociale og selskabsledelsesmæssige forhold, sådan at der tages hensyn til disse forhold i analyser og vurderinger af selskaber. Du kan læse mere om ESG (Environmental, Social og Governance) her