Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

C WORLDWIDES VERDIPAPIRFOND

C WorldWide Asset Management AS tilbyr et bredt spekter av fond med hensyn til risikoprofil, investeringsområder og avkastningsmuligheter. C WorldWide Asset Managements forvaltningsvirksomhet er i første rekke rettet mot institusjonelle investorer og formuende privatpersoner.

Du er velkommen til å kontakte en av C WorldWides rådgivere dersom du ønsker ytterligere informasjon om våre fond.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Få full oversikt over kostnader som tegnings- og innløsningsprovisjoner, forvaltningshonorar, samt minsteinnskudd på hvert enkelt fonds hovedside:

Fond (årlig forvaltningshonorar) Kurser Avkastning
C WorldWide Norge (1,30 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Norden (1,40 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Stabile Aksjer (1,60 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Globale Aksjer (1,40 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Globale Aksjer Etisk (1,20 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Asia A (1,60 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Healthcare Select (1,70 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Emerging Markets (1,50 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Obligasjon (0,35 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)Alle tall er basert på historisk avkastning og gir ingen garanti for framtidig avkastning. Valutaen er i NOK. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan enten stige eller falle avhengig av kursutviklingen og kan bli negativ som følge av kurstap. Tallene er inkludert forvaltningshonorar. Andre kostnader er ikke inkludert og kan variere i forhold til type investor, som for eksempel tegnings- og innløsningsprovisjon.