Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

C WORLDWIDES VERDIPAPIRFOND

C WorldWide Asset Management AS tilbyr et bredt spekter av fond med hensyn til risikoprofil, investeringsområder og avkastningsmuligheter. C WorldWide Asset Managements forvaltningsvirksomhet er i første rekke rettet mot institusjonelle investorer og formuende privatpersoner.

Du er velkommen til å kontakte en av C WorldWides rådgivere dersom du ønsker ytterligere informasjon om våre fond.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Få full oversikt over kostnader som tegnings- og innløsningsprovisjoner, forvaltningshonorar, samt minsteinnskudd på hvert enkelt fonds hovedside:

Fond (årlig forvaltningshonorar) Kurser Avkastning
C WorldWide Norge (1,30 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Norden (1,40 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Stabile Aksjer (1,60 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Globale Aksjer (1,40 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Globale Aksjer Etisk (1,20 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Asia A (1,60 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Healthcare Select (1,70 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Emerging Markets (1,50 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Obligasjon (0,25 %)  Kurser (NOK) Avkastning (NOK)Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved  tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.