Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

C WORLDWIDE MEDICAL

Aksjefondet C WorldWide Healthcare Select (tidl. Medical) har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. 

C WorldWide Healtcare Select er et internasjonalt aksjefond som invester i den globale legemiddelbransjen. Befolkningsutviklingen vil føre til at andelen eldre øker, samtidig som velstandsøkningen bidrar til at helse og livskvalitet får stadig høyere prioritet. Bransjen burde derfor ha utsikter til stabil vekst i mange år fremover. Kontinuerlig produktutvikling kombinert med bransjens gunstige patentordninger bidrar også til at helsefondet er et interessant diversifiseringsprodukt. Fondet investerer andelseiernes midler i selskaper innen legemidler, bioteknikk, medisinsk teknikk, helseomsorg og spesialiserte legemiddelselskaper.

Ønsker du å se hvilken selskaper som inngår i den underliggende porteføljen C WorldWide Healtcare Select, er en oversikt tilgjengelig på våre svenske nettsider. Merk at kostnader, avkastning, kurser og provisjonssatser på de svenske sidene ikke samsvarer med de norske. (Stockholmskontoret vårt benytter distributører og selger ikke direkte til kunder.)

I januar 2019 fusjonerte mottakerfondet C WorldWide Medical med C WorldWide Biotechnology. Det medførte ingen endringer i investeringsmandat eller kostnadsbildet for fondet. Det forventes heller ingen effekt for overdragende fond, men anses å bli en fordel for andelseierne på sikt fordi fondets størrelse øker ved at midlene samles i ett fond. 

For å kunne utnytte investeringsmulighetene i helsesektoren ytterligere, er det besluttet å inkludere underfondet C WorldWide Medical Small & Mid Cap. Administrativt vil fusjonene skje ved at underfondet C WorldWide Medical Small & Cap Sub-fund inkluderes i underfondet C WorldWide Medical Equities Sub-fund, som da blir overtagende fond. I en overgangsperiode vil derfor fondet beholde C WorldWide Medical som navn til det nye navnet C WorldWide Healthcare Select er på plass i løpet av 2019. 

FONDSFAKTA  
Tegningsprov. < 100 000  3,00 %
Tegningsprov. 100 000 - 1 mill.   2,00 %
Tegingsprov. > 1 mill.  1,00 %
Innløsningsprovisjon 1,00 %
Forvaltningshonorar 1,70 %
Minsteinnskudd   1 000
Bankkonto 8101 36 46406
ISIN nummer  NO 001 0022379
LEI nummer 54930026MC6V8773Z813
Oppstartsdato   17. september 1999
Referanseindeks  MSCI HealthCare Index

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

 Forvalterteam:

Mikael Svensson
Mikael Svensson

Portfolio Manager

Mikael har vært portefølje-forvalter siden 2003.

Ansatt i CWW siden 1998.
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Manager.cshtml)
Ulf Arvidsson
Ulf Arvidsson

Portfolio Manager

Ulf har vært portefølje-forvalter siden 2004.

Ansatt i CWW siden 2008.
     
     

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.