Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

C WORLDWIDE NORGE

Aksjefondet C WorldWide Norge (tidl. Carnegie Aksje Norge) har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler.

Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. C WorldWide Norge investerer i all hovedsak i de mest solide og likvide selskapene notert på Oslo Børs, og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene.

FONDSFAKTA  
Tegningsprov. < 100 000  3,00 %
Tegningsprov. 100 000 - 1 mill.   2,00 %
Tegingsprov. > 1 mill.  1,00 %
Innløsningsprovisjon 1,00 %
Forvaltningshonorar 1,30 %
Minsteinnskudd   1 000
Bankkonto 8101 36 46236
ISIN nummer  NO 000 8001476
LEI nummer 549300FY87V6ZXWAYO64
Oppstartsdato   7. juli 1995
Referanseindeks  Oslo Børs Fondsindeks

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Forvalterteam:

/media/223352/dsc_2361_psc-web.png
Pernille Skarstein Christensen
Pernille Skarstein Christensen
Investeringsdirektør - Aksjer
PSC@carnegieam.no Pernille Skarstein Christensen vcard

Pernille Skarstein Christensen, født 1966, er investeringsdirektør for norske aksjer. Hun er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun startet opp fondet og har jobbet som porteføljeforvalter hos C WorldWide Asset Management AS siden 1995. Før dette har hun erfaring fra meglersiden i DnB Markets og som porføljeforvalter for norske aksjer hos Alfred Berg Asset Management.

 

/media/223357/dsc_2414_bwa_web.png
Benedikte Waage Abrahamsen
Benedikte Waage Abrahamsen
Porteføljeanalytiker
BWA@carnegieam.no Benedikte Waage Abrahamsen vcard

Benedikte Waage Abrahamsen, født 1972, er porteføljeforvalter for norske aksjer. Hun har en MBA med fordypning i finans fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun har siden 2001 jobbet med renteinvesteringer og norsk aksjeforvaltning hos C WorldWide Asset Management.
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.