Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

C WORLDWIDE EMERGING MARKETS

C WorldWide Emerging Markets grunnleggende investeringsfilosofi er å skape langsiktig kapitalvekst fra en portefølje av selskaper som primært er hjemmehørende eller har sine primære aktiviteter i fremvoksende markeder. Fremvoksende markeder er land som går over fra å være utviklingsøkonomier til industrialiserte økonomier.

C WorldWide Emerging Markets gir fleksibel investering i landene med høy vekst. De globale utviklingslandene er karakterisert ved høye vekstrater drevet av en ung og voksende befolkning, som aspirerer etter vestlig levestandard. Det er denne utviklingen fondet ønsker å være investert i. Siden fondet er eksponert mot lite utviklede markeder er investeringene forbundet med en viss politisk og markedsmessig risiko. Fondet egner seg for langsiktige andelseiere og gjerne i kombinasjon med andre aksjefond.

C WorldWide Emerging Markets har samme forvaltningsstrategi og porteføljesammensetning som C WORLDWIDE EMERGING MARKETS i Danmark som man kan lese mer om på C WorldWide Investeringsforeningens hjemmesider. 

FONDSFAKTA  
Tegningsprov. < 100 000  3,00 %
Tegningsprov. 100 000 - 1 mill.   2,00 %
Tegingsprov. > 1 mill.  1,00 %
Innløsningsprovisjon 1,00 %
Forvaltningshonorar 1,50 %
Minsteinnskudd   1 000
Bankkonto 8101 36 46384
ISIN nummer  NO 000 8001492
LEI nummer 549300QOTVSSFYZWWV78
Oppstartsdato   14. mars 1997 *
Referanseindeks  MSCI Emerging Markets Index

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Vi gjør oppmerksom på at avkastningen frem til 1. mai 2015 var oppnådd under andre forutsetninger. Fra 1. mai 2015 endret CWW-konsernet underfondets mandat slik at fondet fra da kunne investere i aksjer fra fremvoksende markeder i hele verden (derav navnendring til C WorldWide Emerging Markets). Tidligere investerte fondet kun i østeuropeiske aksjer og fondets navn var Carnegie Østeuropa (referanseindeks var MSCI Eastern Europe Index). Historisk avkastning for Carnegie Østeuropa finnes her.

Forvalterteam: 

/media/221998/aka_r7b2503_korn.jpg
Aman S.  Kalsi
Aman S. Kalsi
Portfolio Managere
AKA@cworldwide.com Aman S.  Kalsi vcard
 

Aman, født 1983, er porteføljeforvalter for C WorldWide Emerging Markets. Aman har tidligere jobbet i Deloitte og Catella Corporate Finance. Han er utdannet M.Sc. i Public Policy and Management, med fokus på finans og økonomisk utvikling fra Carnegie Mellon University i USA.

Aman har vært ansatt siden 2012.

     
     
/media/2357/ac_r7b0459_korn.jpg
Allan Christensen
Allan Christensen
Portfolio Manager
AC@cworldwide.com Allan Christensen vcard
 

Allan, født 1963, er porteføljeforvalter for Asia-fondet. Allan har siden 1986 hatt fokus på globale aksjer og drevet investeringsrådgivning i Danmark, California og Luxembourg. Han har tidligere jobbet 10 år i Jyske Invest som porteføljeforvalter med ansvar for det fjerne østen, samt kinesiske og indiske aksjer. Han er bankutdannet fra Aktivbanken og har HD i finans.

Allan har vært ansatt siden 2010.

     
     
/media/2358/ma_r7b0462_korn.jpg
Mogens Akselsen
Mogens Akselsen
Portfolio Manager
MA@cworldwide.com Mogens Akselsen vcard
 

Mogens, født 1966, er porteføljeforvalter for C WorldWide Asia. I perioden 1999 - 2006 jobbet han i Nordea Investment Management med hovedvekt på asiatiske aksjer. Mogens er bankutdannet, er utdannet HD i Finansiering og Kreditvæsen samt Cand.oceon med spesialfelt matematisk finans og nasjonaløkonomi fra Århus Universitet.

Mogens har vært ansatt siden 2006.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.