Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

C WORLDWIDE PENGEMARKED

Investeringsmålet til C WorldWide Pengemarked (tidl. Carnegie Pengemarked) er å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler.

C WorldWide Pengemarked plasserer andelseiernes kapital i markedets sikreste og mest likvide norske sertifikater. Fondet har også anledning til å plassere i obligasjoner med flytende rente. Fondet har svært strenge plasseringsrammer, og investerer kun i de mest omsettelige sertifikatene utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Fondet har kun anledning til å invester i verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Gjennomsnittelig løpetid i fondet skal ikke overstige 120 dager og fondet foretar ingen enkeltplasseringer med løpetid over 12 måneder. C WorldWide Pengemarked egner seg godt for kortsiktige plasseringer som et alternativ til bankinnskudd med hensyn til avkastning og risiko.

FONDSFAKTA  
Tegnings- og innløsningsprovisjon  0
Forvaltningshonorar 0,20 %
Minsteinnskudd   50 000
Bankkonto 8101 36 46112
ISIN nummer  NO 000 8001401
LEI nummer 549300LYGTNW66VF7R59
Oppstartsdato   29. januar 1991
Referanseindeks  ST1X

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Forvalter: 

/media/223362/dsc_2342_jv_web.png
Jon-Vegard Bjerknes
Jon-Vegard Bjerknes
Porteføljeforvalter - Renter
JVB@cworldwide.no Jon-Vegard Bjerknes vcard

Jon-Vegard Bjerknes, født 1971, er porteføljeforvalter for norske renteinvesteringer. Han har en M.Sc. fra BI. Han har vært ansatt siden 1997, og har i tillegg til en rekke andre oppgaver tidligere også jobbet som Compliance officer og Risk Manager hos C WorldWide Asset Management AS.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.