Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

C WORLDWIDE STABILE AKSJER

C WorldWide Stabile Aksjer har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. 

Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. C WorldWide Stabile Aksjer har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. Det langsiktige målet for porteføljen er å ha en prisvolatilitet som er lavere enn det generelle aksjemarkedet.

Fondet har samme forvaltningsstrategi og tilnærmet lik porteføljesammensetning som fondet GLOBALE AKSJER STABIL som man kan lese mer om på C WorldWide Investeringsforeningens hjemmesider. 

FONDSFAKTA  
Tegningsprov. < 100 000  3,00 %
Tegningsprov. 100 000 - 1 mill.   2,00 %
Tegingsprov. > 1 mill.  1,00 %
Innløsningsprovisjon 1,00 %
Forvaltningshonorar 1,60 %
Minsteinnskudd   1 000
Bankkonto 8101 36 46368
ISIN nummer  NO 001 0035074
LEI nummer 549300PW4G8RQ38CGB35
Oppstartsdato   14. februar 2000 *
Referanseindeks  MSCI AC World Minimum Volatility Index
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Vi gjør oppmerksom på at avkastningen frem til 1. mai 2015 er oppnådd under andre forutsetninger. Fra 1. mai 2015 endret CWW-konsernet underfondets mandat slik at fondet nå kan investere i stabile aksjer i hele verden (derav navnendring til C WorldWide Stabile Aksjer). Tidligere investerte fondet kun i europeiske aksjer og fondets navn var Carnegie Aksje Europa (referanseindeks var MSCI Europe Index). Historisk avkastning for Carnegie Aksje Europa finnes her.

 Forvaltere:

   
/media/221983/jg_ii_korn.jpg
Jakob Greisen
Jakob Greisen
Portfolio Manager
JG@cworldwide.com Jakob Greisen vcard
 

Jakob, født 1970, er porteføljeforvalter for C WorldWide Stabile Aksjer. Jakob startet sin karriere som aksjeanalytiker og har fra 2003-2014 jobbet som porteføljeforvalter med fokuserte globale aksjer hos Jyske Invest. Han er utdannet cand.merc. i økonomi og finans fra handelshøyskolen i Aarhus.

Jakob har vært ansatt siden 2014.

 

   
/media/2420/bk_r7b9640_korn.jpg
Bo A.  Knudsen
Bo A. Knudsen
Portfolio Manager
BK@cworldwide.com Bo A.  Knudsen vcard

Bo, født 1965, er adm. direktør og porteføljeforvalter for globale aksjer. Han har jobbet med investering av internasjonale aksjer siden 1989, bl. a. 5 år i Danske Bank. Fra 1998-2002 var Bo medlem av AIMR (CFA)’s globale IPC kommité og formann i den danske finansanalytiker-foreningen og CFA Danmark i 2002-08. Han er utdannet Cand.merc. i finans og har har supplert dette med MBA-studier fra SFSU i USA.

Bo har vært ansatt siden 1994, bortsett fra 1998-2001, da han var aksjesjef for Nordea Investment Mngmt. 

   
/media/2352/bs_r7b9657_korn.jpg
Bengt Seger
Bengt Seger
Portfolio Manager
BS@cworldwide.com Bengt Seger vcard

Bengt, født 1958, er porteføljeforvalter for globale aksjer. Bengt har tidligere jobbet som analytiker og porteføljeforvalter i Sparbanken Skåne og som senioranalytiker for internasjonale aksjer i C WorldWide Asset Management-gruppen. Han er utdannet Cand.jur. og siviløkonom fra Universitetet i Lund, Sverige.

Bengt har vært ansatt siden 1988.

   
/media/2353/lw_r7b9522_korn.jpg
Lars Wincentsen
Lars Wincentsen
Portfolio Manager
LW@cworldwide.com Lars Wincentsen vcard

Lars, født 1967, er porteføljeforvalter for globale aksjer. Fra 1989-98 var Lars porteføljeforvalter i Danske Bank, og deretter porteføljeforvalter og internasjonal kunde-gruppesjef i Danske Capital blant annet med investeringsansvar for internasjonale aksjeporteføljer. Han har Danske Bank Akademis finansutdannelse og er HD i International økonomi og Virksomhedsledelse fra Handelshøyskolen i København.

Lars har vært ansatt siden 1998.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.