Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

C WORLDWIDE EMERGING MARKETS

C WorldWide Emerging Markets har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. 

Den grunnleggende investeringsfilosofien er å skape langsiktig kapitalvekst fra en portefølje av selskaper som primært er hjemmehørende eller har sine primære aktiviteter i fremvoksende markeder. Fremvoksende markeder er land som går over fra å være utviklingsøkonomier til industrialiserte økonomier. Siden fondet er eksponert mot lite utviklede markeder er investeringene forbundet med en viss politisk- og markedsmessig risiko som andelseier må være klar over.

Fondet egner seg for langsiktige andelseiere og gjerne i kombinasjon med andre aksjefond.

C WorldWide Emerging Markets har samme forvaltningsstrategi og porteføljesammensetning som C WORLDWIDE EMERGING MARKETS i Danmark som man kan lese mer om på C WorldWide Investeringsforeningens hjemmesider. 

FONDSFAKTA  
Tegningsprov. < 100 000  3,00 %
Tegningsprov. 100 000 - 1 mill.   2,00 %
Tegingsprov. > 1 mill.  1,00 %
Innløsningsprovisjon 1,00 %
Forvaltningshonorar 1,50 %
Minsteinnskudd   1 000
Bankkonto 8101 36 46384
ISIN nummer  NO 000 8001492
LEI nummer 549300QOTVSSFYZWWV78
Oppstartsdato   14. mars 1997 *
Referanseindeks  MSCI Emerging Markets Index

Det er halv tegnings- og innnløsingsprovisjon ved bytte av fond.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Artikkel fra Dine Penger i august 2020: Stor kåring - Norges beste aksjefond

Vi gjør oppmerksom på at avkastningen frem til 1. mai 2015 var oppnådd under andre forutsetninger. Fra 1. mai 2015 endret CWW-konsernet underfondets mandat slik at fondet fra da kunne investere i aksjer fra fremvoksende markeder i hele verden (derav navnendring til C WorldWide Emerging Markets). Tidligere investerte fondet kun i østeuropeiske aksjer og fondets navn var Carnegie Østeuropa (referanseindeks var MSCI Eastern Europe Index). Historisk avkastning for Carnegie Østeuropa finnes her.

Forvalterteam: 

/media/221998/ak_web_metal.png
Aman S.  Kalsi
Aman S. Kalsi
Portfolio Manager
AKA@cworldwide.com Aman S.  Kalsi vcard
 

Aman, født 1983, er porteføljeforvalter for C WorldWide Emerging Markets. Aman har tidligere jobbet i Deloitte og Catella Corporate Finance. Han er utdannet M.Sc. i Public Policy and Management, med fokus på finans og økonomisk utvikling fra Carnegie Mellon University i USA.

Aman har vært ansatt siden 2012.

     
     

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved  tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.