Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

C WORLDWIDE GLOBALE AKSJER ETISK

C WorldWide Globale Aksjer Etisk har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler.

Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. C WorldWide Globale Aksjer Etisk har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på plasseringene.

C WorldWide Globale Aksjer Etisk har i hovedsak samme porteføljesammensetning som C WorldWide Globale Aksjer, men investerer ikke i virksomheter som i vesentlig grad er involvert i handel med for eksempel alkohol, gambling, pornografi, tobakk eller våpen. Ved hver nye investering screenes selskapet av en ekstern konsulent som sikrer at selskapene i porteføljen overholder internasjonale konvensjoner og normer, samt ivaretar sosiale og miljømessige hensyn.

Med effekt fra 4. november 2019 har følgende innskjerping av det etiske mandatet blitt effektuert: C WorldWide Globale Aksjer Etisk vil spesifikt unngå investeringer i selskaper som har hovedaktiviteter knyttet til utforskning, produksjon, utvinning, raffinering, transport, lagring og generering av kraft fra termisk kull, olje og gass.

FONDSFAKTA  
Tegingsprov. > 4 mill.  1,00 %
Innløsningsprovisjon 1,00 %
Forvaltningshonorar 1,20 %
Minsteinnskudd   4 millioner
Bankkonto 8101 36 46600
ISIN nummer  NO 001 0082415
LEI nummer 549300NQH4N2UQIDK544
Oppstartsdato   28. desember 2000
Referanseindeks  MSCI All Country World Index

Det er halv tegnings- og innnløsingsprovisjon ved bytte av fond.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Forvalterteam:

/media/2360/mk_web_metal.png
Mattias Kolm
Mattias Kolm
Portfolio Manager
MK@cworldwide.com Mattias Kolm vcard

Mattias, født 1974, er porteføljeforvalter for globale aksjer. Mattias har tidligere jobbet i finansavdelingen hos Svedala Industri, primært med cash flow hedging, og senere hos SEB som porteføljeforvalter. Han er utdannet MScBA fra Universitetet i Lund, supplert med finansstudier ved Handelshögskolan i Stockholm. 

Mattias har vært ansatt siden 2003.

 

/media/2420/bk_web_new_metal.png
Bo A. Knudsen
Bo A. Knudsen
Portfolio Manager
BK@cworldwide.com Bo A. Knudsen vcard

Bo, født 1965, er adm. direktør og porteføljeforvalter for globale aksjer. Han har jobbet med investering av internasjonale aksjer siden 1989, bl. a. 5 år i Danske Bank. Fra 1998-2002 var Bo medlem av AIMR (CFA)’s globale IPC kommité og formann i den danske finansanalytiker-foreningen og CFA Danmark i 2002-08. Han er utdannet Cand.merc. i finans og har supplert dette med MBA-studier  fra SFSU i USA.

Bo har vært ansatt siden 1994, bortsett fra 1998-2001, da han var aksjesjef for Nordea Investment Mngmt. 

   
/media/2352/bs_web_metal.png
Bengt Seger
Bengt Seger
Portfolio Manager
BS@cworldwide.com Bengt Seger vcard

Bengt, født 1958, er porteføljeforvalter for globale aksjer. Bengt har tidligere jobbet som analytiker og porteføljeforvalter i Sparbanken Skåne og som senioranalytiker for internasjonale aksjer i CWW Asset Management-gruppen. Han er utdannet Cand.jur. og siviløkonom fra Universitetet i Lund, Sverige.

Bengt har vært ansatt siden 1988.

   
/media/2353/lw_web_metal.png
Lars Wincentsen
Lars Wincentsen
Portfolio Manager
LW@cworldwide.com Lars Wincentsen vcard

Lars, født 1967, er porteføljeforvalter for globale aksjer. Fra 1989-98 var Lars porteføljeforvalter i Danske Bank, og deretter porteføljeforvalter og internasjonal kunde-gruppesjef i Danske Capital blant annet med investeringsansvar for internasjonale aksjeporteføljer. Han har Danske Bank Akademis finansutdannelse og er HD i International økonomi og Virksomhedsledelse fra Handelshøyskolen i København.

Lars har vært ansatt siden 1998.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved  tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.