Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

C WORLDWIDE HEALTHCARE SELECT

Aksjefondet C WorldWide Healthcare Select (tidl. Medical) har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å investere globalt i et konsentrert antall selskaper innenfor alle områder av helsesektoren.

Vårt porteføljeforvalterteam har nært samarbeid med et vitenskapelig råd bestående av ledende forskere tilknyttet Karolinska Institutet. Dette gir oss en unik innsikt i innovativ medisinsk forskning, og verdifull kunnskap for å blant annet evaluere det kommersielle potensialet til forskningsprosjekter.

Våre investeringsbeslutninger er basert på en grundig fundamentalanalyse, som i kombinasjon med vår dialog med det vitenskapelige rådet skaper muligheter til å sammenstille en konsentrert portefølje. Vi ønsker å ha en portefølje bestående av mellom 30-50 selskaper som vi har detaljert kunnskap om, og som etter vår mening representerer de mest interessante investeringsmulighetene på lang sikt.

Ønsker du å se hvilken selskaper som inngår i den underliggende porteføljen C WorldWide Healtcare Select, er en oversikt tilgjengelig på våre svenske nettsider. Merk at kostnader, avkastning, kurser og provisjonssatser på de svenske sidene ikke samsvarer med de norske. (Stockholmskontoret vårt benytter distributører og selger ikke direkte til kunder.)

For å kunne utnytte investeringsmulighetene i helsesektoren ble underfondene C WorldWide Biotechnology og C WorldWide Medical Small & Mid Cap fusjonert inn i C WorldWide Medical i 2019 og det nye fondet fikk navnet C WorldWide Healthcare Select, mer info i vår kunngjøring om navneendringen.

FONDSFAKTA  
Tegningsprov. < 100 000  3,00 %
Tegningsprov. 100 000 - 1 mill.   2,00 %
Tegingsprov. > 1 mill.  1,00 %
Innløsningsprovisjon 1,00 %
Forvaltningshonorar 1,70 %
Minsteinnskudd   1 000
Bankkonto 8101 36 46406
ISIN nummer  NO 001 0022379
LEI nummer 54930026MC6V8773Z813
Oppstartsdato   17. september 1999
Referanseindeks  MSCI HealthCare Index

Det er halv tegnings- og innnløsingsprovisjon ved bytte av fond.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

 Forvalterteam:

Mikael Svensson
Mikael Svensson

Portfolio Manager

Mikael har vært porteføljeforvalter siden 2003.

Ansatt i CWW siden 1998.
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Manager.cshtml)
Ulf Arvidsson
Ulf Arvidsson

Portfolio Manager

Ulf har vært portefølje-forvalter siden 2004.

Ansatt i CWW siden 2008.
     
     

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved  tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.