Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

C WORLDWIDE NORDEN

C WorldWide Norden har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler.

Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. C WorldWide Norden investerer i likvide norske, svenske, danske og finske aksjer. Carnegies nordiske fokus gjør at dette nordiske fondet i spesiell grad nyter godt av den lokale kompetanse og tilstedeværelse selskapet har i de nordiske landene.

Mer bærekraftig investeringsfilosofi for C WorldWide Norden:

Fondet vil heretter spesifikt unngå investeringer i selskaper med hovedaktivitet innen produksjon og distribusjon av tobakksprodukter, produksjon og distribusjon av våpen og eller teknologi og programvare som er utformet for spesifikt å bidra til produksjon av våpen, utforskning, utvinning, produksjon, raffinering, transport, lagring og kraftproduksjon relatert til termisk kull og olje&gass, produksjon og distribusjon av alkohol og produksjon og distribusjon av gamblingsprodukter og tjenester.

FONDSFAKTA  
Tegningsprov. < 100 000  3,00 %
Tegningsprov. 100 000 - 1 mill.   2,00 %
Tegingsprov. > 1 mill.  1,00 %
Innløsningsprovisjon 1,00 %
Forvaltningshonorar 1,40 %
Minsteinnskudd   1 000
Bankkonto 8101 36 46341
ISIN nummer  NO 000 8001484
LEI nummer 549300M6H2VPNV0UIY51
Oppstartsdato   29. november 1995
Referanseindeks  MSCI Nordic Index

Det er halv tegnings- og innnløsingsprovisjon ved bytte av fond.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Forvalterteam: 

   
   
/media/2359/ph_web_metal.png
Peter Holt
Peter Holt
Portfolio Manager
PH@carnegieam.com Peter Holt vcard

Peter, født 1959, er porteføljeforvalter for C WorldWide Norden. Siden 1994 har Peter jobbet med porteføljeforvaltning, siste 10 år før Carnegie i Nykredit Asset Management, både som investerings-ansvarlig for danske aksjer og aksjesjef. Han er bankutdannet og utdannet HA fra Handelshøjskolen i København.

Peter har vært ansatt siden 2009.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved  tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.