Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

AVKASTNING

Fra:
Til:
C WorldWide Norge
Oslo Børs Fondsindeks
C Worldwide Norden
MSCI Nordic Index ND
C Worldwide Stabile Aksjer
MSCI AC Min. Volatility ND
C WorldWide Globale Aksjer
MSCI AC World ND
C WorldWide Globale Aksjer Etisk
MSCI AC World ND
C WorldWide Asia
MSCI AC Asia ex Japan ND
C WorldWide Healthcare Select
MSCI W HealthCare ND
C WorldWide Emerging Markets
MSCI Em. Markets ND
C WorldWide Obligasjon
NBP NO RM1-RM2 Dur. 3 (ST4X f. 2021)

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved  tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.