Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

C WORLDWIDE NORGE

Aksjefondet C WorldWide Norge har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler.

Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. C WorldWide Norge investerer i all hovedsak i de mest solide og likvide selskapene notert på Oslo Børs, og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene.

 

FONDSFAKTA  
Tegningsprov. < 100 000  3,00 %
Tegningsprov. 100 000 - 1 mill.   2,00 %
Tegingsprov. > 1 mill.  1,00 %
Innløsningsprovisjon 1,00 %
Forvaltningshonorar 1,30 %
Minsteinnskudd   1 000
Bankkonto 8101 36 46236
ISIN nummer  NO 000 8001476
LEI nummer 549300FY87V6ZXWAYO64
Oppstartsdato   7. juli 1995
Referanseindeks  Oslo Børs Fondsindeks

Det er halv tegnings- og innnløsingsprovisjon ved bytte av fond.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Forvalterteam:

/media/223352/dsc_2361_psc-web.png
Pernille Skarstein Christensen
Pernille Skarstein Christensen
Investeringsdirektør - Aksjer
PSC@cworldwide.no Pernille Skarstein Christensen vcard

Pernille Skarstein Christensen, født 1966, er investeringsdirektør for norske aksjer. Hun er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun startet opp fondet og har jobbet som porteføljeforvalter hos C WorldWide Asset Management AS siden 1995. Før dette har hun erfaring fra meglersiden i DnB Markets og som porføljeforvalter for norske aksjer hos Alfred Berg Asset Management.

 

/media/460075/khweb2019_edited.jpg
Kristoffer Hodne
Kristoffer Hodne
Porteføljeanalytiker
KH@cworldwide.no Kristoffer Hodne vcard

Kristoffer Hodne, født 1991, er porteføljeanalytiker for norske aksjer. Han har sin utdannelse fra BI og CBS hvor han i 2017 tok sin MBA. Ved siden av studiene jobbet han fra 2016-2017 som analytikerassistent i Nordea Markets, og siden 2017 har han jobbet i revisjonsfirmaet Deloitte i Oslo. Kristoffer startet i C WorldWide i februar 2019.
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved  tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.