Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

AVKASTNING

Fra:
Til:
C WorldWide Norge
Oslo Børs Fondsindeks
C Worldwide Norden
MSCI Nordic Index ND
C Worldwide Stabile Aksjer
MSCI AC Min. Volatility ND
C WorldWide Globale Aksjer
MSCI AC World ND
C WorldWide Globale Aksjer Etisk
MSCI AC World ND
C WorldWide Asia
MSCI AC Asia ex Japan ND
C WorldWide Healthcare Select
MSCI W HealthCare ND
C WorldWide Emerging Markets
MSCI Em. Markets ND
C WorldWide Obligasjon
NBP NO RM1-RM2 Dur. 3 (ST4X f. 2021)

Alle tall er basert på historisk avkastning og gir ingen garanti for framtidig avkastning. Valutaen er i NOK. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan enten stige eller falle avhengig av kursutviklingen og kan bli negativ som følge av kurstap. Tallene er inkludert forvaltningshonorar. Andre kostnader er ikke inkludert og kan variere i forhold til type investor, som for eksempel tegnings- og innløsningsprovisjon.