Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

C WORLDWIDE STABILE AKSJER

C WorldWide Stabile Aksjer har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. 

Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. C WorldWide Stabile Aksjer har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. Det langsiktige målet for porteføljen er å ha en prisvolatilitet som er lavere enn det generelle aksjemarkedet.

Fondet har samme forvaltningsstrategi og tilnærmet lik porteføljesammensetning som fondet GLOBALE AKSJER STABIL som man kan lese mer om på C WorldWide Investeringsforeningens hjemmesider. 

Porteføljeforvalter og investeringsdirektør Pernille Skarstein Christensen er intervjuet av Kapital 20. februar 2020 og har for andre året på rad valgt C WorldWide Stabile Aksjer når hun skulle plukke ut det fondet hun tror vil stige mest i år. Les mer inkludert utdrag fra artikkelen her.

FONDSFAKTA  
Tegningsprov. < 100 000  3,00 %
Tegningsprov. 100 000 - 1 mill.   2,00 %
Tegingsprov. > 1 mill.  1,00 %
Innløsningsprovisjon 1,00 %
Forvaltningshonorar 1,60 %
Minsteinnskudd   1 000
Bankkonto 8101 36 46368
ISIN nummer  NO 001 0035074
LEI nummer 549300PW4G8RQ38CGB35
Oppstartsdato   14. februar 2000 *
Referanseindeks  MSCI AC World Minimum Volatility Index

Det er halv tegnings- og innnløsingsprovisjon ved bytte av fond.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noVi gjør oppmerksom på at avkastningen frem til 1. mai 2015 er oppnådd under andre forutsetninger. Fra 1. mai 2015 endret CWW-konsernet underfondets mandat slik at fondet nå kan investere i stabile aksjer i hele verden (derav navnendring til C WorldWide Stabile Aksjer). Tidligere investerte fondet kun i europeiske aksjer og fondets navn var Carnegie Aksje Europa (referanseindeks var MSCI Europe Index). Historisk avkastning for Carnegie Aksje Europa finnes her.

 Forvalter:

   
/media/221983/jg_web_metal.png
Jakob Greisen
Jakob Greisen
Portfolio Manager
JG@cworldwide.com Jakob Greisen vcard
 

Jakob, født 1970, er porteføljeforvalter for C WorldWide Stabile Aksjer. Jakob startet sin karriere som aksjeanalytiker og har fra 2003-2014 jobbet som porteføljeforvalter med fokuserte globale aksjer hos Jyske Invest. Han er utdannet cand.merc. i økonomi og finans fra handelshøyskolen i Aarhus.

Jakob har vært ansatt siden 2014.

 

   
   
   

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved  tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.