Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

INFORMASJONSMATERIALE

NO_315_stylter

» Aktuelt 
» Kjøp og salg av fond
» Rapporter 
» Prospekt
» Vedtekter
» KID (Nøkkelinfo)

 ELEKTRONISKE RAPPORTER SOM ER TILGJENGELIG FOR VÅRE KUNDER PÅ FORESPØRSEL:

Fondsrapport

Denne rapporten inneholder oversikt over dine andelsverdier ved månedskiftet, avkastning hittil i år, realisert og urealisert gevinst eller tap, samt transaksjoner i perioden.

Markedsrapport

Denne rapporten er en generell markedskommentar som fokuserer på makrobildet, rente-, aksje- og valutamarkedet, markedsutsikter og en oppdatering på utvalgte fond. Den blir også publisert på Aktuelt.

Send oss e-post der du skriver at du ønsker å motta fonds- og/eller månedsrapporten. 
Oppgi fullt navn og fødselsnummer 11 siffer (/evt. VPS kontonummer).

Kunder kan få opplysninger om våre retningslinjer for håndtering av beste resultat, bruk av stemmerett og kundeklager etter Verdipapirfondforskriften ved henvendelse til oss. Les mer om Risikoinformasjon til kunder.

Alle tall er basert på historisk avkastning og gir ingen garanti for framtidig avkastning. Valutaen er i NOK. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan enten stige eller falle avhengig av kursutviklingen og kan bli negativ som følge av kurstap. Tallene er inkludert forvaltningshonorar. Andre kostnader er ikke inkludert og kan variere i forhold til type investor, som for eksempel tegnings- og innløsningsprovisjon.