Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

AKTUELT

» Markedsrapport

 

Rapporten inneholder en markedskommentar som omhandler makrobildet, rente-, aksje- og valutamarkedet sist måned, samt generelle markedsutsikter og en oppdatering på utvalgte fond.

» Årsrapport for 2020

 

Årsrapport 2020 for alle våre markedsførte verdipapirfond per 31.12.2020.

» Utsikter for 2021

 

Adm. direktør på vårt hovedkontor i København, Bo Knudsen, deler våre forventninger til aksjeåret 2021 og det neste tiåret.

» Grønnere investeringsfilosofi for C WorldWide Norden

 

Fondet vil heretter spesifikt unngå investeringer i selskaper med hovedaktivitet innen produksjon og distribusjon av tobakksprodukter, produksjon og distribusjon av våpen og eller teknologi og programvare som er utformet for spesifikt å bidra til produksjon av våpen, utforskning, utvinning, produksjon, raffinering, transport, lagring og kraftproduksjon relatert til termisk kull og olje&gass, produksjon og distribusjon av alkohol og produksjon og distribusjon av gamblingsprodukter og tjenester.

» Utdeling rentefond

 

Les mer om utdeling av skattepliktig avkastning til andelseiere i C WorldWide Obligasjon.

Redusert forvaltningshonorar fra 01.01.21 

 

 

Det årlige forvaltningshonoraret for C WorldWide Obligasjon settes ned fra 0,35 % til 0,25 % med virkning fra 1. januar 2021.

» Helligdager 2021 

 

Vennligst benytt linken for å få oversikt over helligdager i 2021 og hvilke fond det da ikke vil være mulig å handle i på gjeldende dager.

» Andelseiermøte

 

Innkalling til andelseiermøte 2021.

» Investordagen

 

Forvalter Pernille Skarstein Christensen deltok på Finansavisens Investordag, oktober 2020. Følg linken til venstre for å se opptak av presentasjonen.

Link til kopi av artikkel: "Forvalter tror Kahoot vil nå nye høyder: – Impliserer en dobling i verdi"

» Artikkel fra Dine Penger 08/20

 

Dine Penger publiserte 08/20 en oversikt over det de mener er de beste aksjefondene som tilbys norske kunder. I kategorien "Nye Markeder" kom vårt fond C WorldWide Emerging Markets inn som det beste i sin klasse.

» Halvårsrapport 2020

 

Halvårsrapport for alle markedsførte verdipapirfond per 30.06.2020.

» Koronavirus

 

C WorldWide Asset Management AS tar forhåndsregler for å unngå at våre ansatte blir smittet av covid-19.

Les mer om vår policy, reiserestriksjoner og vårt syn på markedet fremover på linken til venstre. Ønsker du å vite mer om vårt syn på effekten av en pandemi, gå til vår Publikasjons-side.

» Holder på det stabile 

 

Porteføljeforvalter og investeringsdirektør Pernille Skarstein Christensen velger fondet  
C WorldWide Stabile Aksjer som sin fondsfavoritt for 2020 i Kapitals årlige "Forvalternes fondstips"-artikkel.

Ny administrerende direktør fra 01.01.2020

  Jon-Vegard Bjerknes er ny administrerende direktør hos C WorldWide Asset Management i Norge. Hans forgjenger, Steinar Lundstrøm, vil fortsatt være ansatt som direktør hos oss.

» C WorldWide Globale Aksjer Etisk

  Det etiske mandatet for fondet C WorldWide Globale Aksjer vil bli ytterligere skjerpet fra 4/11-2019.

Les mer om vår generelle ESG-filosofi her (eng).

» Aksjesparekonto

  Aksjesparekonto er for personlige skatteytere. Flytt uten skattemessig realisasjon var kun mulig frem til 31. desember 2019.

» Personvern (GDRP)

 

I forbindelse med innføring av nye regler om personvern fra 25. mai 2018 kan du her lese hvordan vi håndterer de personopplysninger vi har fra deg i forbindelse med utsendelser av månedlige oppdateringer og rapporter fra C WorldWide Asset Management.

» FINANSPORTALEN

 

Finansportalen.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet, og skal gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg i markedet for finansielle tjenester. Portalen består av digitale verktøy som hjelper forbrukerne til å sammenlikne bank-, pensjons-, forsikrings- og investeringsprodukter.

» Artikkel fra dinepenger.no 27.12.2018

PSC1218

 

C WorldWide Norges forvalter og investeringsdirektør Pernille S. Christensen mener det er høyere risiko i markedet, men forventer at Oslo Børs blir et bra sted å være i 2019. Les mer ved å følge linken til venstre.

 Pernille2017
FOTO
Øyvind Elsborg (DN 28.04.2017)

 

Artikkel i MAGASINET DN 28. april 2017: – Å jobbe i denne bransjen og si at penger ikke er en drivkraft, det er latterlig (Linken kun for DN-abonnementer - teksten kan også leses i sin helhet her.) 


» NYHEDSCENTER 

(ekstern link, dansk)

 

C WorldWide Investeringsforeningen har egne nettsider med utfyllende informasjon om våre globale aksjefond. Her finner du informasjon om porteføljene og et "nyhedscenter" med oppdatert informasjon om trender og selskaper i porteføljene. Avkastningstall og annen informasjon relatert til valuta kan ikke sammenlignes med de norskregistrerte fondene som er i NOK. Porteføljevekter kan også avvike i forhold til de norskregistrerte fondene. 


» ALT OM FOND

 

Informasjon fra Verdipapirfondenes forening - Les mer om sparing, fond og generell info fra den uavhengige kilden VFF.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved  tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.