Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

AKTUELT

» Investordagen

 

Forvalter Pernille Skarstein Christensen deltok på Finansavisens Investordag, oktober 2020. Følg linken til venstre for å se opptak av presentasjonen.

Link til kopi av artikkel: "Forvalter tror Kahoot vil nå nye høyder: – Impliserer en dobling i verdi"

» Markedsrapport

 

Rapporten inneholder en markedskommentar som omhandler makrobildet, rente-, aksje- og valutamarkedet sist måned, samt generelle markedsutsikter og en oppdatering på utvalgte fond.

» Artikkel fra Dine Penger 08/20

 

Dine Penger publiserte 08/20 en oversikt over det de mener er de beste aksjefondene som tilbys norske kunder. I kategorien "Nye Markeder" kom vårt fond C WorldWide Emerging Markets inn som det beste i sin klasse.

» Halvårsrapport 2020

 

Halvårsrapport for alle markedsførte verdipapirfond per 30.06.2020.

» Koronavirus

 

C WorldWide Asset Management AS tar forhåndsregler for å unngå at våre ansatte blir smittet av covid-19.

Les mer om vår policy, reiserestriksjoner og vårt syn på markedet fremover på linken til venstre. Ønsker du å vite mer om vårt syn på effekten av en pandemi, gå til vår Publikasjons-side.

Vår CEO Bo Knudsen deler våre tanker rundt den aktuelle turbulensen på aksjemarkedene på våre danske nettsider: "Usikkerhed skaber kortsigtethed"

» Holder på det stabile 

 

Porteføljeforvalter og investeringsdirektør Pernille Skarstein Christensen velger fondet  
C WorldWide Stabile Aksjer som sin fondsfavoritt for 2020 i Kapitals årlige "Forvalternes fondstips"-artikkel.

» Årsrapport 2019

  Årsrapport for alle markedsførte verdipapirfond per 31.12.2019.

Ny administrerende direktør fra 01.01.2020

  Jon-Vegard Bjerknes er ny administrerende direktør hos C WorldWide Asset Management i Norge. Hans forgjenger, Steinar Lundstrøm, vil fortsatt være ansatt som direktør hos oss.

»Helligdager 2020 

  Vennligst benytt linken til venstre for å få oversikt over helligdager i 2020 og hvilke fond det ikke vil være mulig å handle i disse dagene.

» Utdeling rentefond

  Les mer om utdeling av skattepliktig avkastning til andelseiere i C WorldWide Obligasjon.

Endring av oppgjørsdager fra 3 til 2 dager for internasjonale fond

  Fra og med 1. november er oppgjørstiden for innløsninger i våre internasjonale fond endret fra 3 til 2 dager. Dette skyldes at underfondene i Luxembourg også har justert oppgjørstiden ned fra 3 til 2 dager. Alle våre aksje- og rentefond nå har 2 dagers oppgjør etter kursdag (T+2). Kunden får kurs samme dag hvis ordre om innløsning er mottatt av oss innen kl 12.00. (Unntak: C WorldWide Emerging Markets som har frist for ordrebestilling kl 14 dagen før kurs).

» C WorldWide Globale Aksjer Etisk

  Det etiske mandatet for fondet C WorldWide Globale Aksjer vil bli ytterligere skjerpet fra 4/11-2019.

Les mer om vår generelle ESG-filosofi her (eng).

» Aksjesparekonto

  Aksjesparekonto er for personlige skatteytere. Flytt uten skattemessig realisasjon var kun mulig frem til 31. desember 2019.

» Personvern (GDRP)

 

I forbindelse med innføring av nye regler om personvern fra 25. mai 2018 kan du her lese hvordan vi håndterer de personopplysninger vi har fra deg i forbindelse med utsendelser av månedlige oppdateringer og rapporter fra C WorldWide Asset Management.

» FINANSPORTALEN

 

Finansportalen.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet, og skal gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg i markedet for finansielle tjenester. Portalen består av digitale verktøy som hjelper forbrukerne til å sammenlikne bank-, pensjons-, forsikrings- og investeringsprodukter.

» Artikkel fra dinepenger.no 27.12.2018

PSC1218

 

C WorldWide Norges forvalter og investeringsdirektør Pernille S. Christensen mener det er høyere risiko i markedet, men forventer at Oslo Børs blir et bra sted å være i 2019. Les mer ved å følge linken til venstre.

 Pernille2017
FOTO
Øyvind Elsborg (DN 28.04.2017)

 

Artikkel i MAGASINET DN 28. april 2017: – Å jobbe i denne bransjen og si at penger ikke er en drivkraft, det er latterlig (Linken kun for DN-abonnementer - teksten kan også leses i sin helhet her.) 


» NYHEDSCENTER 

(ekstern link, dansk)

 

C WorldWide Investeringsforeningen har egne nettsider med utfyllende informasjon om våre globale aksjefond. Her finner du informasjon om porteføljene og et "nyhedscenter" med oppdatert informasjon om trender og selskaper i porteføljene. Avkastningstall og annen informasjon relatert til valuta kan ikke sammenlignes med de norskregistrerte fondene som er i NOK. Porteføljevekter kan også avvike i forhold til de norskregistrerte fondene. 


» ALT OM FOND

 

Informasjon fra Verdipapirfondenes forening - Les mer om sparing, fond og generell info fra den uavhengige kilden VFF.

 

Alle tall er basert på historisk avkastning og gir ingen garanti for framtidig avkastning. Valutaen er i NOK. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan enten stige eller falle avhengig av kursutviklingen og kan bli negativ som følge av kurstap. Tallene er inkludert forvaltningshonorar. Andre kostnader er ikke inkludert og kan variere i forhold til type investor, som for eksempel tegnings- og innløsningsprovisjon.