Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

AKTUELT

Ny administrerende direktør fra 01.01.2020

  Jon-Vegard Bjerknes er ny administrerende direktør hos C WorldWide Asset Management i Norge. Hans forgjenger, Steinar Lundstrøm, vil fortsatt være ansatt som direktør hos oss.

» Markedsrapport

  Rapporten inneholder en markedskommentar som omhandler makrobildet, rente-, aksje- og valutamarkedet sist måned, samt generelle markedsutsikter og en oppdatering på utvalgte fond.

» Utdeling rentefond

  Les mer om utdeling av skattepliktig avkastning til andelseiere i C WorldWide Obligasjon.

Endring av oppgjørsdager fra 3 til 2 dager for internasjonale fond

  Fra og med 1. november er oppgjørstiden for innløsninger i våre internasjonale fond endret fra 3 til 2 dager. Dette skyldes at underfondene i Luxembourg også har justert oppgjørstiden ned fra 3 til 2 dager. Alle våre aksje- og rentefond nå har 2 dagers oppgjør etter kursdag (T+2). Kunden får kurs samme dag hvis ordre om innløsning er mottatt av oss innen kl 12.00. (Unntak: C WorldWide Emerging Markets som har frist for ordrebestilling kl 14 dagen før kurs).

» C WorldWide Globale Aksjer Etisk

  Det etiske mandatet for fondet C WorldWide Globale Aksjer vil bli ytterligere skjerpet fra 4/11-2019.

Les mer om vår generelle ESG-filosofi her (eng).

» Aksjesparekonto

  Aksjesparekonto er for personlige skatteytere. Flytt uten skattemessig realisasjon er utvidet til å gjelde ut 2019, men merk at fristen for å gi oss beskjed om ønsket flytting er satt til 1. desember 2019. Har du VPS-konto hos oss og ønsker intern flytting er fristen 18.12.2019.

 »  Helligdager 2020

   Vennligst benytt linken til venstre for å få oversikt over helligdager i 2020 og hvilke fond det ikke vil være mulig å handle i disse dagene.

» Avvikling av C WorldWide Pengemarked

  Verdipapirfondet C WorldWide Pengemarked ble avviklet i august 2019. 

 »  Navneendring fond

  Underfondene C WorldWide Medical og C WorldWide Medical Small & Mid Cap ble fusjonert til ett fond og skiftet navn til C WorldWide Healthcare Select.

» Halvårsrapport 2019

  Halvårsrapport for markedsførte verdipapirfond per 30.06.2019.

» Årsrapport 2018

  Årsrapport for alle markedsførte verdipapirfond per 31.12.2018.

» Artikkel fra dinepenger.no 27.12.2018

PSC1218

 

C WorldWide Norges forvalter og investeringsdirektør Pernille S. Christensen mener det er høyere risiko i markedet nå, men forventer at Oslo Børs blir et bra sted å være i 2019. Les mer ved å følge linken til venstre.

» Personvern (GDRP)

 

I forbindelse med innføring av nye regler om personvern fra 25. mai 2018 kan du her lese hvordan vi håndterer de personopplysninger vi har fra deg i forbindelse med utsendelser av månedlige oppdateringer og rapporter fra C WorldWide Asset Management.

» FINANSPORTALEN

 

Finansportalen.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet, og skal gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg i markedet for finansielle tjenester. Portalen består av digitale verktøy som hjelper forbrukerne til å sammenlikne bank-, pensjons-, forsikrings- og investeringsprodukter.

 Pernille2017
FOTO
Øyvind Elsborg (DN 28.04.2017)

 

Artikkel i MAGASINET DN 28. april 2017: – Å jobbe i denne bransjen og si at penger ikke er en drivkraft, det er latterlig (Linken kun for DN-abonnementer - teksten kan også leses i sin helhet her.) 

Forside DN 28. mars 2017  

"Forvalter tror laksefesten er over". (Kun abonnenter kan lese artikkelen fra Dagens Næringsliv, 28. mars 2017 om vår stjerneforvalter Pernille Skarstein Christensen ved å følge linken). Er du ikke abonnent, les artikkelen i billedformat her. (Innhold kopiert fra DN 28/3-17, alle rettigheter tilhører Dagens Næringsliv.)


» NYHEDSCENTER 

(ekstern link, dansk)

 

C WorldWide Investeringsforeningen har egne nettsider med utfyllende informasjon om våre globale aksjefond. Her finner du informasjon om porteføljene og et "nyhedscenter" med oppdatert informasjon om trender og selskaper i porteføljene. Avkastningstall og annen informasjon relatert til valuta kan ikke sammenlignes med de norskregistrerte fondene som er i NOK. Porteføljevekter kan også avvike i forhold til de norskregistrerte fondene. 


» ALT OM FOND

 

Informasjon fra Verdipapirfondenes forening - Les mer om sparing, fond og generell info fra den uavhengige kilden VFF.

 

Alle tall er basert på historisk avkastning og gir ingen garanti for framtidig avkastning. Valutaen er i NOK. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan enten stige eller falle avhengig av kursutviklingen og kan bli negativ som følge av kurstap. Tallene er inkludert forvaltningshonorar. Andre kostnader er ikke inkludert og kan variere i forhold til type investor, som for eksempel tegnings- og innløsningsprovisjon.