Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

AKSJESPAREKONTO

  • Fra september 2017 har det vært mulig for våre privatkunder å overføre sine aksjefond til en Aksjesparekonto (ASK) uten å måtte realisere skattemessig gevinst. Fra 1. januar 2020 vil alle flyttinger fra en ordinær VPS konto til en ASK-konto medføre skattemessig realisasjon. 

  • Frist for å bestille overføring fra en eksisterende ASK-konto til ny kontofører er satt til mandag 30. november 2020. 
  • Fra 1. januar 2020 kan man flytte deler av sin ASK-beholdning til en annen aksjesparekonto, man må ikke lenger flytte totalbeholdningen.

  • C WorldWide Asset Management AS har hatt mulighet til å opprette Aksjesparekonto for våre privatkunder der man fritt kan bytte mellom C WorldWides markedsførte aksjefond uten å skattemessig realisere andelene. Se oversikt over våre aksjefond her. (Merk at C WorldWide Obligasjon ikke kan overføres, da det må være minst 80 % aksjer i fondet for å kunne inkluderes i en aksjesparekonto.) Vi har per dags dato ikke mulighet til å opprette en bankkonto tilknyttet aksjesparekontoen hos oss, så om det har vært ønskelig med en mer fleksibel løsning er kundene blitt anbefalt å kontakte noen av de andre tilbyderne som kan ta imot våre fond i sitt fondsutvalg.

  • Merk at det ikke har vært hensiktsmessig å overføre aksjefond der du har urealisert tap til en aksjesparekonto. Investerer du allerede gjennom et eget aksjeselskap er det mindre grunn til å gå over til en aksjesparekonto da du allerede har fordelene uten at det begrenser seg til hva du kan investere i. Les mer om aksjesparekonto på Skatteetatens sider.

  • I november 2018 ble den nye IPS-ordningen lansert og har du et langsiktig perspektiv på sparingen vil denne ordningen kunne være et alternativ. Vi tilbyr ikke IPS-ordningen direkte hos oss, men du vil kunne handle i våre fond via denne ordningen hos andre tilbydere i markedet. Finansportalen.no har publisert en informasjonsside om IPS som det kan være greit å lese:
    https://www.finansportalen.no/pensjon/hva-er-ny-ips-og-hvor-fantastisk-er-det 

  • Det kan være gunstig å orientere seg litt om aksjesparekonto før man bestemmer seg for dette, les gjerne artikkelen fra Verdipapirfondenes forening: Aksjesparekonto er utmerket, men hold hodet kaldt

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved  tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.