Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

AKSJESPAREKONTO

  • Fra september 2017 har det vært mulig for våre privatkunder å overføre sine aksjefond til en Aksjesparekonto (ASK) uten å måtte realisere skattemessig gevinst. Fra 1. januar 2020 vil alle flyttinger fra en ordinær VPS konto til en ASK-konto medføre skattemessig realisasjon. 

  • Frist for å bestille overføring fra en eksisterende ASK-konto til ny kontofører er satt til mandag 30. november 2020. 
  • Fra 1. januar 2020 kan man flytte deler av sin ASK-beholdning til en annen aksjesparekonto, man må ikke lenger flytte totalbeholdningen.

  • C WorldWide Asset Management AS har hatt mulighet til å opprette Aksjesparekonto for våre privatkunder der man fritt kan bytte mellom C WorldWides markedsførte aksjefond uten å skattemessig realisere andelene. Se oversikt over våre aksjefond her. (Merk at C WorldWide Obligasjon ikke kan overføres, da det må være minst 80 % aksjer i fondet for å kunne inkluderes i en aksjesparekonto.) Vi har per dags dato ikke mulighet til å opprette en bankkonto tilknyttet aksjesparekontoen hos oss, så om det har vært ønskelig med en mer fleksibel løsning er kundene blitt anbefalt å kontakte noen av de andre tilbyderne som kan ta imot våre fond i sitt fondsutvalg.

  • Merk at det ikke har vært hensiktsmessig å overføre aksjefond der du har urealisert tap til en aksjesparekonto. Investerer du allerede gjennom et eget aksjeselskap er det mindre grunn til å gå over til en aksjesparekonto da du allerede har fordelene uten at det begrenser seg til hva du kan investere i. Les mer om aksjesparekonto på Skatteetatens sider.

  • I november 2018 ble den nye IPS-ordningen lansert og har du et langsiktig perspektiv på sparingen vil denne ordningen kunne være et alternativ. Vi tilbyr ikke IPS-ordningen direkte hos oss, men du vil kunne handle i våre fond via denne ordningen hos andre tilbydere i markedet. Finansportalen.no har publisert en informasjonsside om IPS som det kan være greit å lese:
    https://www.finansportalen.no/pensjon/hva-er-ny-ips-og-hvor-fantastisk-er-det 

  • Det kan være gunstig å orientere seg litt om aksjesparekonto før man bestemmer seg for dette, les gjerne artikkelen fra Verdipapirfondenes forening: Aksjesparekonto er utmerket, men hold hodet kaldt