Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

AKSJESPAREKONTO

  • Fra 2017 har det vært mulig for våre privatkunder å overføre sine aksjefond til en Aksjesparekonto (ASK) uten å måtte realisere skattemessig gevinst. Ordningen gjelder ut hele 2019, men frist for å melde fra om flytting fra ordinær VPS konto til en ASK-konto er 1. desember 2019. Etter denne datoen kan vi ikke garantere at flyttingen kan gjøres uten skattemessig realisasjon. Fra 1. januar 2020 vil alle flyttinger fra en ordinær VPS konto til en ASK-konto medføre skattemessig realisasjon.

  • Fra 1. januar kan man flytte deler av sin ASK-beholdning til en annen aksjesparekonto, man må ikke lenger flytte totalbeholdningen som i dag.

  • C WorldWide Asset Management AS tilbyr våre privatkunder å opprette Aksjesparekonto hos oss der man fritt kan bytte mellom C WorldWides markedsførte aksjefond uten å skattemessig realisere andelene. Se oversikt over våre aksjefond her. (Merk at C WorldWide Obligasjon ikke kan overføres, da det må være minst 80 % aksjer i fondet for å kunne inkluderes i en aksjesparekonto.) På sikt har vi et ønske om å utvide løsningen til også å inkludere aksjefond fra eksterne forvaltere. Vi har per dags dato ikke mulighet til å opprette en bankkonto tilknyttet aksjesparekontoen hos oss, ønsker du en mer fleksibel løsning er du velkommen til å kontakte oss for å få oversikt over andre tilbydere som har inkludert våre fond i sitt fondsutvalg.

  • Ønsker du å opprette en Aksjesparekonto hos oss, vennligst send beskjed til: post@cworldwide.no, så sender vi deg en avtale for signering. 

  • Merk at det ikke er hensiktsmessig å overføre aksjefond der du har urealisert tap til en aksjesparekonto. Investerer du allerede gjennom et eget aksjeselskap er det mindre grunn til å gå over til en aksjesparekonto da du allerede har fordelene uten at det begrenser seg til hva du kan investere i. 

  • I november 2018 ble den nye IPS-ordningen lansert og har du et langsiktig perspektiv på sparingen vil denne ordningen kunne være et alternativ. Vi tilbyr ikke IPS-ordningen direkte hos oss, men du vil kunne handle i våre fond via denne ordningen hos andre tilbydere i markedet. Finansportalen.no har publisert en informasjonsside om IPS som det kan være greit å lese:
    https://www.finansportalen.no/pensjon/hva-er-ny-ips-og-hvor-fantastisk-er-det 

  • Det kan være gunstig å orientere seg litt om aksjesparekonto før man bestemmer seg for dette, les gjerne artikkelen fra Verdipapirfondenes forening: Aksjesparekonto er utmerket, men hold hodet kaldt