Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

ANDELSEIERMØTE

Innkalling til andelseiermøte i C WorldWide Asset Management AS

Andelseiere i C WorldWide Asset Managements verdipapirfond inviteres til andelseiermøte i våre lokaler i Fjordalléen 16 på Aker Brygge i Oslo, fredag 5. april kl. 13.00.

Saker til behandling:

1. Markedsoppdatering

  • Norske aksje- og rentefond
  • Internasjonale aksjefond

2. Valg av andelseiervalgte styremedlemmer og varamedlem

  • Andelseiervalgte styremedlemmer velges for to år av gangen og står ikke til valg før i 2020.

3. Eventuelle vedtektsendringer

Innkalling til møtet vil bli oppdatert og forslag til eventuelle vedtektsendringer vil bli offentliggjort her senest 22. mars 2019.

Vi ønsker skriftlig påmelding til møtet, samt informasjon om saker som ønskes tatt opp innen 22. mars per e-post til post@cworldwide.no eller per post til:
C WorldWide Asset Management AS
Postboks 1434 Vika
0115 Oslo

Andelseiere har rett til å la seg representere ved fullmektig så sant skriftlig fullmakt fremlegges innen påmeldingsfristen.

Kontakt oss per e-post post@cworldwide.no eller telefon 22 00 98 00 dersom du ønsker informasjon tilsendt.

 Med vennlig hilsen

Styret i C WorldWide Asset Managment AS
Oslo, 31. januar 2019