Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

C WORLDWIDE MEDICAL OG C WORLDWIDE MEDICAL SMALL & MID CAP FUSJONERES

For å kunne utnytte investeringsmulighetene i helsesektoren i størst mulig grad har vi besluttet å slå sammen våre to underfond C WorldWide Medical og C WorldWide Medical Small & Mid Cap til ett fond. Det nye fondet vil i løpet av 2019 skifte navn til – C WorldWide Healthcare Select.

Administrativt vil fusjonen skje gjennom at underfondet C WorldWide Medical Small & Mid Cap Sub-fund inkluderes i underfondet C WorldWide Medical Equities Sub-fund, noe som innebærer at C WorldWide Medical Equties Sub-fund er det overtagende fond. I en overgangsperiode vil derfor fondet beholde C WorldWide Medical som navn til det nye navnet C WorldWide Healtcare Select er på plass i løpet av 2019. Det forventes ingen negativ effekt av fusjonen, men anses som en fordel for andelseierne på sikt fordi fondets størrelse øker ved at midlene samles i ett fond.

Les mer her:

Informasjon til andelseiere i C WorldWide Medical (eng)
Informasjon til andelseiere i C WorldWide Medical Small & Mid Cap (eng)