Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

ARTIKKEL I FINANSAVISEN: FORVALTER PERNILLE SKARSTEIN CHRISTENSEN PÅ INVESTORDAGENE

– Alle snakker om ansvarlige investeringer og bærekraft. Aksjonærene har også et ansvar. 

Hun advarer derimot å gå helt vekk fra de tradisjonelle verdsettingsmetodene. 

– Ikke alle grønne selskaper er gode kjøp, og det er fortsatt de samme gamle reglene for investeringer som gjelder, poengterer forvalteren. 

Ser muligheter for vekst i Adevinta og Borregaard

Forvalteren viser til fire aksjer hun mener vil bli vinnerne de neste tre-fem årene.  Først ut er Borregaard  og Christensen mener selskapet fortjener grønn prising. 

– Borregaard har etter tunge investeringer på over èn milliard de siste fem årene økt kapasiteten. De er nå klare til å kapitalisere på investeringene, og derfor mener vi at selskapets driftsresultat kan øke med 20 prosent årlig i snitt. 

Neste selskap er Adevinta  , et selskap mange investorer har vært skeptiske til, men Christensen deler ikke disse bekymringene. 

– Vi mener Adevinta er i ferd med å bli den største og beste i klassen, særlig drevet av de franske og tyske kjerneeindelene. 

– EBITDA-marginer opp mot 50 prosent er vel innenfor rekkevidde. Med en vekstrate på 10-15 prosent de neste årene, og en avtagende vekstrate ned mot fem prosent igjen kan man enkelt regne seg til verdier på opp mot 250 kr pr. aksje. 

– Impliserer en dobling verdi

Folkefavoritten Kahoot  er også med i Christensens portefølje. 

– Jeg mener at selskapet fortsatt bare er i startgropen, på sin vei fra å være en quizapp til å bli en bred læringsplattform. 

– Kahoot er verdt betydelig mer enn det den handles for i dag. 

Verdsettingsmetoden til Christensen er litt utradisjonell. Hun mener at ved å se på transaksjonene innenfor læringsteknologi-selskaper som Duolingo og Zuoyebang kan man fastlå Kahoots potensielle markedsverdi. 

– Dette impliserer en dobling i verdi for Kahoot. 

Christensen legger til at de dessverre ser på Kahoot som en oppkjøpskandidat. 

Tror på nykommer

Sist ut er tek-selskapet Volue, som investorer flokket til da det ble børsnotert tidligere i år og blir handlet for rundt 32 kr pr. aksje. Christensen har klokketro på selskapet og viser til en verdifull kundeliste. Hun trekker særlig frem Fortum som et godt eksempel.

–  For å realisere kostnaden ved å bruke Volue sitt produkt trengte Fortum 0,5 prosent økte inntekter. Økningen var på hele 5 prosent. 

– Hvis selskapets vekst og marginer nærmer seg Volues målsettinger i en DCF-modell (discounted cash flow-modell, journ. anm.), regner vi oss frem til verdier på omtrent 60 kr pr. aksje. 

Utdraget er hentet fra finansavisen.no 14. oktober 2020 som har alle rettigheter til denne artikkelen. C WorldWide Asset Management AS har ikke kontroll over innholdet eller fakta i artikkelen.