Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

UTDELING AV SKATTEPLIKTIG AVKASTNING TIL ANDELSEIERE I RENTEFOND

Hvert år per 31.12 utføres utdeling av skattepliktig avkastning i våre rentefond. Denne utdelingen består i hovedsak av mottatte og påløpte renter, og realiserte gevinster og tap i fondet. For de fleste andelseiere blir denne utdelingen reinvestert i fondet. Det betyr at andelseierne har flere andeler etter utdeling, men da til en lavere kurs slik at den totale markedsverdien per 31.12.2018 blir uendret. Enkelte andelseiere har valgt å få utdelingen utbetalt og vil derfor ikke motta nye andeler. Utdelingen har oppgjørsdato 07.01.2019 og andelseierne vil etter denne datoen kunne hente sin endringsmelding på VPS Investortjenester som viser om utdelingen var i form av kontanter eller i form av tegning av nye andeler.

Oversikt over fond og utdeling:

 
 Fond

 

 
 ISIN 

 


 Avkastning
  = rente per andel  

 

 
 Reinvesteringskurs
 

 C WorldWide
 Pengemarked 
   NO0008001401    103,09    13 955,98 
 C WorldWide Obligasjon     NO0008001435    13,80    1 224,48