Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

ENDRING AV VEDTEKTER - ETABLERING AV ANDELSKLASSER

Som et nytt ledd i modernisering av våre vedtekter og drift av verdipapirfond ønsker vi å opprette andelsklasser i flere av våre verdipapirfond.

Andelsklassene skilles fra hverandre ved ulike krav til minsteinnskudd og ulike tilhørende forvaltningshonorar.

Vårt nyeste fond C WorldWide Asia er allerede etablert med andelsklasser.

Til andelseiermøtet 20. april 2018 vil det derfor bli lagt frem forslag om endring av vedtekter i øvrige fond slik at disse utvides med andelsklasser på samme måte.

Ingen av de foreslåtte endringene vil ha direkte innvirkning på eksisterende andelseiere i fondet. I den grad avkastningen på sikt vil påvirkes av dette, antas denne effekten å bli nøytral eller positiv pga effektiviseringen av forvaltningen og driften av fondene.

Ta kontakt på post@cworldwide.no om du ønsker materiale tilsendt og ønsker å melde deg på andelseiermøtet.