Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

ENDRING AV VEDTEKTER FOR C WORLDWIDE OBLIGASJON – I KRAFT FRA 13. APRIL 2018

Finanstilsynet har nå godkjent de endringer til vedtektene som ble behandlet og godkjent i andelseiermøte før nyttår.

Disse er lagt ut under vedtekter her på våre hjemmesider og gjelder fra 13. april 2018.

OPPSUMMERING AV ENDRINGER

* Innfører nye anbefalte standardvedtekter for verdipapirfond utarbeidet av Verdipapirfondenes forening iht. ny verdipapirfondlov.

* Moderne vedtekter som reflekterer den faktiske forvaltningen og samsvar med øvrige dokumenter som beskriver fondenes mandat og rammer, jfr. fondenes prospekt og kid.

* Inntar opplysninger om at fondet i henhold til ny lov kan belaste ekstraordinære kostnader som er i andelseieres interesse.

* Endrer formuleringer i § 3 som begrenser fondets adgang til plassering av verdipapirfondets midler i bankinnskudd, derivater og fondsandeler, samt begrenser investeringsområdet til Norge.

* Fjerner adgangen til å belaste tegnings- og innløsingsgebyr i § 6 (denne adgangen har heller ikke blitt benyttet tidligere)

Disse bestemmelsene er tidligere innskrenket av styret gjennom prospekt, KID og øvrig markedsmateriell og vedtektene er derfor nå i samsvar med den faktiske forvaltningen slik den har vært praktisert gjennom hele fondets levetid.