Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

KID

C WorldWide Norge
C WorldWide Norden
C WorldWide Stabile Aksjer
C WorldWide Globale Aksjer
C WorldWide Globale Aksjer Etisk
C WorldWide Asia
C WorldWide Medical
C WorldWide Emerging Markets
C WorldWide Pengemarked
C WorldWide Obligasjon

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.