Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

PUBLIKASJONER

» Utsikter for 2021

 

Adm. direktør på vårt hovedkontor i København, Bo Knudsen, deler våre forventninger til aksjeåret 2021 og det neste tiåret.

» Compounding

 

C WorldWide starter 2021 med fokus på COMPOUNDING. Langsiktighet gir avkastning. Investeringer i nøye utvalgte selskaper med bærekraftige og holdbare forretningsmodeller – selskaper som blir bedre og bedre over tid. Det er dette vi mener med Compounding. 

» Myter og fundamentaslisme i investeringsverdenen

 

”Reversion to the mean” blir av mange betraktet som en naturlov. Men ingenting er mer farlig for ens langsiktige økonomiske velbefinnende enn å etterleve dette konseptet.

» Global Equities - Buy, Sell or Hold (ENG)

 

Like aktuelt nå som i november 2018 er artikkelen til venstre. Bør man kjøpe, selge eller forholde seg rolig i et turbulent marked? 

» Årsrapporter

 

Her finner du alle våre produserte årsrapporter for våre verdipapirfond fra 1995 til dags dato, samt de siste halvårsrapporter.

» ESG i fokus

 

ESG har blitt stadig viktigere å prioritere. Hos C WorldWide har vi helt siden 1986 vært fokuserte på våre bærekraftige investeringer og dette kan du lese mer om på linken til venstre.

» Nyhedscenter (ekstern link, dansk)

 

C WorldWide Investeringsforeningen på vårt hovedkontor i Danmark publiserer jevnlig INDSIGTER og PERSPEKTIVER på sine nettsider.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved  tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.