Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

RAPPORTER

ÅRSRAPPORTER FOR C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT AS

NO_30JUN2020
NO_2019
NO_30JUN2019
NO_2018
NO_30JUN2018
NO_2017
NO_2016
NO_2015
NO_2014
NO_2013
NO_2013Etisk
NO_2012
NO_2011
NO_2010
NO_2009
NO_2008
NO_2007
NO_2006
NO_2005
NO_2004
NO_2003
NO_2002
NO_2001
NO_2000
NO_1999
NO_1998
NO_1997
NO_1996
NO_1995

 

 

 

Alle tall er basert på historisk avkastning og gir ingen garanti for framtidig avkastning. Valutaen er i NOK. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan enten stige eller falle avhengig av kursutviklingen og kan bli negativ som følge av kurstap. Tallene er inkludert forvaltningshonorar. Andre kostnader er ikke inkludert og kan variere i forhold til type investor, som for eksempel tegnings- og innløsningsprovisjon.