Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

PORTEFØLJE FORVALTERE - ANDRE

Forvaltere for våre internasjonale fond på hovedkontoret i København:

/media/2420/bk_r7b9640_korn.jpg
Bo Knudsen
Bo Knudsen
CEO and Portfolio Manager
BK@cworldwide.com Bo Knudsen vcard

Bo, født 1965, er adm. direktør og porteføljeforvalter for globale aksjer. Han har jobbet med investering av internasjonale aksjer siden 1989, bl. a. 5 år i Danske Bank. Fra 1998-2002 var Bo medlem av AIMR (CFA)’s globale IPC kommité og formann i den danske finansanalytikerforeningen og CFA Danmark i 2002-08. Han er utdannet Cand.merc. i finans og har supplert dette med MBA-studier fra SFSU i USA.

Bo har vært ansatt siden 1994, bortsett fra 1998-2001, da han var aksjesjef for Nordea Investment Mngmt. 

   
/media/2357/ac_r7b0459_korn.jpg
Allan  Christensen
Allan Christensen
Portfolio Manager
AC@cworldwide.com Allan  Christensen vcard

Allan, født 1963, er porteføljeforvalter for Asia-fondet. Allan har siden 1986 hatt fokus på globale aksjer og drevet investeringsrådgivning i Danmark, California og Luxembourg. Han har tidligere jobbet 10 år i Jyske Invest som porteføljeforvalter med ansvar for det fjerne østen, samt kinesiske og indiske aksjer. Han er bankutdannet fra Aktivbanken og har HD i finans.

Allan har vært ansatt siden 2010.

   
   
/media/221998/aka_r7b2503_korn.jpg
Aman S. Kalsi
Aman S. Kalsi
Portfolio Manager
AKA@cworldwide.com Aman S. Kalsi vcard

Aman, født 1983, er porteføljeforvalter for C WorldWide Emerging Markets. Aman har tidligere jobbet i Deloitte og Catella Corporate Finance. Han er utdannet M.Sc. i Public Policy and Management, med fokus på finans og økonomisk utvikling fra Carnegie Mellon University i USA.

Aman har vært ansatt siden 2012.

   
   
/media/2352/bs_r7b9657_korn.jpg
Bengt Seger
Bengt Seger
Portfolio Manager
BS@cworldwide.com Bengt Seger vcard

Bengt, født 1958, er porteføljeforvalter for globale aksjer. Bengt har tidligere jobbet som analytiker og porteføljeforvalter i Sparbanken Skåne og som senioranalytiker for internasjonale aksjer i Carnegie-gruppen. Han er utdannet Cand.jur. og siviløkonom fra Universitetet i Lund, Sverige.

Bengt har vært ansatt siden 1988.

   
   
/media/221983/jg_ii_korn.jpg
Jakob Greisen
Jakob Greisen
Portfolio Manager
JG@cworldwide.com Jakob Greisen vcard

Jakob, født 1970, er porteføljeforvalter for C WorldWide Stabile Aksjer. Jakob startet sin karriere som aksjeanalytiker og har fra 2003-2014 jobbet som porteføljeforvalter med fokuserte globale aksjer hos Jyske Invest. Han er utdannet cand.merc. i økonomi og finans fra handelshøyskolen i Aarhus.

Jakob har vært ansatt siden 2014.

   
   
/media/2353/lw_r7b9522_korn.jpg
Lars Wincentsen
Lars Wincentsen
Portfolio Manager
LW@cworldwide.com Lars Wincentsen vcard

Lars, født 1967, er porteføljeforvalter for globale aksjer. Fra 1989-98 var Lars porteføljeforvalter i Danske Bank, og deretter porteføljeforvalter og internasjonal kundegruppesjef i Danske Capital blant annet med investeringsansvar for internasjonale aksjeporteføljer. Han har Danske Bank Akademis finansutdannelse og er HD i International økonomi og Virksomhedsledelse fra Handelshøyskolen i København.

Lars har vært ansatt siden 1998.

   
   
/media/2360/mk_r7b9667_korn.jpg
Mattias  Kolm
Mattias Kolm
Portfolio Manager
MK@cworldwide.com Mattias  Kolm vcard

Mattias, født 1974, er porteføljeforvalter for globale aksjer. Mattias har tidligere jobbet i finansavdelingen hos Svedala Industri, primært med cash flow hedging, og senere hos SEB som porteføljeforvalter. Han er utdannet MScBA fra Universitetet i Lund, supplert med finansstudier ved Handelshögskolan i Stockholm. 

Mattias har vært ansatt siden 2003.

   
   
/media/2358/ma_r7b0462_korn.jpg
Mogens  Akselsen
Mogens Akselsen
Portfolio Manager
MA@cworldwide.com Mogens  Akselsen vcard

Mogens, født 1966, er porteføljeforvalter for C WorldWide Asia. I perioden 1999 - 2006 jobbet han i Nordea Investment Management med hovedvekt på asiatiske aksjer. Mogens er bankutdannet, er utdannet HD i Finansiering og Kreditvæsen samt Cand.oceon med spesialfelt matematisk finans og nasjonaløkonomi fra Århus Universitet.

Mogens har vært ansatt siden 2006.

   
   
/media/2356/ms_r7b9507_korn.jpg
Morten Springborg
Morten Springborg
Portfolio Manager
MS@cworldwide.com Morten Springborg vcard

Morten, født 1964, er temaspesialist. Han har tidligere jobbet 4 år som porteføljeforvalter i Danske Bank, og som porteføljeforvalter og internasjonal kundegruppe-sjef i Danske Capital, samt vært ansvarlig for pan-nordiske aksjeinvesteringer hos Alfred Berg Asset Management i Stockholm. Han er utdannet Cand.polit fra Københavns Universitet og Master i Finance and Investment fra University of Exeter.

Morten har vært ansatt siden 1999.

   
   
/media/2354/kkn_r7b9808_korn.jpg
Kim Korsgaard Nielsen
Kim Korsgaard Nielsen
Portfolio Manager
KKN@cworldwide.com Kim Korsgaard Nielsen vcard

Kim, født 1964, er porteføljeforvalter for C WorldWide Norden. Han har drevet med forvaltning av danske og europeiske aksjer siden 1996. Tidligere har han jobbet hos Alfred Berg Kapitalforaltning som investeringsansvarlig for danske aksjer, diskresjonære kunder, samt Investeringsforeningen Alfred Berg, avdeling Danmark. Han er utdannet HA og HD i Finansiering og Kreditvæsen fra Handelshøjskolen i Aarhus. 

Kim har vært ansatt siden 1998.

   
   
/media/2359/ph_r7b9919_korn.jpg
Peter Holt
Peter Holt
Portfolio Manager
PH@cworldwide.com Peter Holt vcard

Peter, født 1959, er porteføljeforvalter for C WorldWide Norden. Siden 1994 har Peter jobbet med porteføljeforvaltning, siste 10 år før C WorldWide i Nykredit Asset Management, både som investeringsansvarlig for danske aksjer og aksjesjef. Han er bankutdannet og utdannet HA fra Handelshøjskolen i København.

Peter har vært ansatt siden 2009.

 

Forvaltere for C WorldWide Medical på vårt kontor i Stockholm:

Mikael Svensson
Mikael Svensson

Portfolio Manager

Mikael har vært portefølje-forvalter siden 2003.

Ansatt i CWW siden 1998.
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Manager.cshtml)
Ulf Arvidsson
Ulf Arvidsson

Portfolio Manager

Ulf har vært portefølje-forvalter siden 2004.

Ansatt i CWW siden 2008.