Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

KAPITALFORVALTNING

Vår forretningsidé er å skape merverdier for våre kunder både gjennom våre produkter og gjennom personlig og nær oppfølging. Vår ambisjon er å være en forvalter i verdensklasse som forbindes med konsistent meravkastning og solid historikk.

En totalleverandør av forvaltningstjenester

Det å kunne tilby en sammensetning av finansielle aktiva som er tilpasset kundens totale investeringsbehov danner basis for vår virksomhet. Et bredt spekter av aksje- og renteprodukter samt alternative investeringer innen eiendom, farmasi og helse setter oss i stand til å tilby godt diversifiserte porteføljer. Med utgangspunkt i kundens risikobærende evne og egenkapitalsituasjon, samarbeider vi gjerne med kundene om å utarbeide en optimal investeringsstrategi. Denne investeringsstrategien vil være bestemmende både for hvilke finansielle aktiva kunden skal ha, og hvor stor andel av porteføljen som skal allokeres i de ulike aktivaklasser.

Sentralt i C WorldWide Asset Managements investeringsfilosofi er viktigheten av å kunne identifisere langsiktige trender. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi, bransjer og selskaper danner basis for vår virksomhet. Våre analyser foretas i samarbeid med resten av vår internasjonale gruppe.

All investeringssamarbeid tar utgangspunkt i samme overordnede investeringsfilosofi, og våre kunder bør som hovedregel han en langsiktig investeringshorisont.