Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

C WORLDWIDE AKTIV FORVALTNINGSTJENESTER

C WorldWide Asset Management er et av Nordens ledende selskaper innen aktiv forvaltningstjenester og har gjennom en årrekke forvaltet midler for norske institusjoner og formuende privatpersoner.

Aktiv Forvaltning passer for kunder som selv vil fatte overgripende beslutninger om allokering og risikonivå, men som vil overlate beslutningen om sammensetning av de enkelte verdipapirer og fond til C WorldWides erfarne forvaltere.

C WorldWide utarbeider i tett samarbeide med kunden strategien for kundeporteføljen. I dette arbeidet treffes de viktige veivalgene knyttet til allokering mellom ulike verdipapirklasser og markeder.

C WorldWides rådgivere har lang erfaring i å forme forvaltningsstrategier som passer profilen til hver enkelt kunde. Dette arbeidet tar utgangspunkt i oppdragsgivers tidshorisont, tapsterskel og avkastningskrav. Når strategien er avgjort er de overgripende beslutningene om allokering, rammer og risikonivå truffet.

NO_kjerus