Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

RISIKOINFO TIL KUNDER

Vennligst les gjennom vedlagte informasjon før opprettelse av kundeforhold med
C WorldWide Asset Management AS. Kunden skal være kjent med:

Egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter
(Aksjer, Aksjerelaterte instrumenter og obligasjoner):

- at investering eller andre posisjoner i finansielle instrumenter skjer på kundens egen risiko 
- at man må sette seg nøye inn i foretakets alminnelige forretningsvilkår før handel med finansielle instrumenter begynner - at man må kontrollere sluttseddel omgående og reklamere straks ved eventuelle feil
- at man fortløpende må overvåke verdiendringer på de finansielle instrumenter man har posisjoner
- at man selv må reagere ved å selge sine posisjoner hvis det er nødvendig for å redusere risikoen for tap på egne plasseringer eller andre posisjoner

Mer utfyllende informasjon om Risiko

 

Retningslinjer og rutiner:

Følgende retningslinjer og rutiner er tilgjengelig for våre kunder via en henvendelse til oss:
- Beste utførelse
- Interessekonflikter
- Kundeklager
 

Eierskapsstyring:

- Retningslinjer for bruk av stemmerett

 

Personvern

Vår behandling av personopplysninger reguleres av personvernlovgivningen.
Les mer om dette her.

 

 

Alle tall er basert på historisk avkastning og gir ingen garanti for framtidig avkastning. Valutaen er i NOK. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan enten stige eller falle avhengig av kursutviklingen og kan bli negativ som følge av kurstap. Tallene er inkludert forvaltningshonorar. Andre kostnader er ikke inkludert og kan variere i forhold til type investor, som for eksempel tegnings- og innløsningsprovisjon.