Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

INFORMASJON OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

C WorldWide Asset Management AS (CWW), Norge, sin behandling av personopplysninger reguleres av personvernlovgivningen. Formålet med disse reglene er å beskytte enkeltpersoners integritet når det dreier seg om behandling av personopplysninger. En oversikt over hvordan CWW behandler personopplysninger finner du på denne siden.

1. Definisjon av personopplysninger

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson, som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bankkontoinformasjon og personnummer.

2. Formålet med behandling av personopplysninger

Formålet med CWWs behandling av personopplysninger er å oppfylle kundens avtaler og å gi kunden best mulig service, oppfølging og kommunikasjon. I tillegg er behandling av dataene nødvendig for å overholde informasjonsplikten som pålegges ved lov eller avtaler med myndighetene, verdipapirregistre og andre virksomheter (databehandlingsvirksomheter) som behandler personopplysninger sammen med eller på vegne av CWW.

3. Hvilke personopplysninger behandles av CWW?

CWW registrerer personopplysninger som selskapet har et rimelig krav på å behandle, for eksempel kundens navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon og bankkontoinformasjon. I tillegg vil CWW registrere endringer i kontraktsforholdet og korrespondansen med kunden. CWW vil også registrere personopplysninger med hensyn til verger, begunstigede og andre personer, forutsatt at CWW har et rimelig behov for å registrere denne informasjonen, som for eksempel ved tiltak mot hvitvasking av penger.

4. Hvordan behandler CWW personopplysninger?

For å kunne oppfylle kundens avtaler, så vel som å overholde informasjonsplikten overfor myndighetene må CWW behandle personopplysninger, for eksempel i form av lagring, systematisering, scanning og overlevering av informasjon. Kundene kan velge bort å motta markedskommunikasjon ved å kontakte CWW. Kundene kan likevel ikke nekte å motta informasjon som CWW etter gjeldende regelverk er forpliktet til å gi.

5. Avgivelse av personopplysninger – bruk av partnere

Hvis lovgivningen tillater det, og CWWs taushetsplikt ikke er til hinder for det, kan personopplysninger bli overført til eksterne partnere med formål som er angitt for databehandling. Eksterne partnere kan være finansinstitusjoner, verdipapirregister, adresserings- og distribusjonsenheter, så vel som andre av CWWs underleverandører.

6. Markedsføring

Personopplysningene kan brukes til markedsføring av CWWs produkter og tjenester, forutsatt at kunden ikke har reservert seg for å motta denne typen kommunikasjon (se siste avsnitt i punkt 4 ovenfor).

7. Tilgang – Korrigering – Sletting

En kunde kan be om informasjon om CWWs behandling av personopplysninger knyttet til kunden ved å sende en skriftlig og underskrevet forespørsel om dette til CWW. Kunden kan be om utskrift av de opplysningene som er registrert, hvordan informasjonen blir behandlet samt sikkerhetstiltakene som er implementert i behandlingen under forutsetning av at avgivelse av denne typen informasjon ikke vanskeliggjør sikkerheten. En kunde kan også be, og oppfordres til å informere, om at utilstrekkelige/feilaktige personopplysninger blir korrigert og at unødvendig informasjon blir slettet.
Personopplysninger blir slettet når det ikke lenger er nødvendig å lagre dem for å oppfylle formålet med behandlingen eller som en følge av lovgivningen.
Kundens samtykke til å la CWW behandle personopplysninger er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Hvis en kunde trekker tilbake sitt samtykke og krever at informasjonen slettes, vil ikke CWW være i stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor kunden og kundeforholdet kan, som følge av dette, bli avsluttet.

8. Personvernombud

CWWs oppgjørsavdeling er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i CWW. Compliance Officer Berit H. Larsplass er ansvarlig for at oppgjørsavdelingen behandler informasjonen i samsvar med gjeldende regelverk (BL@cworldwide.no).

Du finner ytterligere informasjon om personopplysninger og personvern på nettsiden til Datatilsynet (www.datatilsynet.no)