Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

VPS INVESTORTJENESTER

medlemsrettigheder

Som kunde i C WorldWide Asset Managements verdipapirfond kan du benytte internettjenesten:

VPS INVESTORTJENESTER

Pålogging med BankID
eller BrukerID=pers.nr./org.nr. + passord.

Tjenesten gir oversikt over alle VPS-konti og alle VPS-registrerte verdipapirer som er tilknyttet ditt person- eller organisasjonsnummer. Tjenesten gir også mulighet til å kjøpe og selge andeler i C WorldWides fond, opprette spareavtaler, sjekke transaksjoner og endringsmeldinger som er sendt av Verdipapirsentralen (VPS). Tjenesten, som er levert av Euronext VPS (VPS), er tilgjengelig for alle som har kjøpt andeler i C WorldWides fond. Vennligst les gjennom fondets prospekt, vedtekter og KID før du investerer i et nytt fond.

Bankkonto må legges inn av kontofører. Mangler du bankkonto tilknyttet tjenesten og VPS kontoen din starter med 23070 kan du sende oss en e-post med bankkontonummer, så oppdaterer vi. Bankkontoen må være tilknyttet ditt personnummer og/eller org.nr.

Få full oversikt over kostnader som tegnings- og innløsningsprovisjoner, forvaltningshonorar, samt minsteinnskudd på hvert enkelt fonds hovedside.

Kontakt oss per post@cworldwide.no eller ring 22009800 hvis du har problemer med tjenesten og/eller trenger pålogging. 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved  tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.