Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

DISCLAIMER

Vi eftersträvar att informationen på denna webbplats är så korrekt och aktuell som möjligt, men vi tar inget ansvar för detta. Informationen är endast avsedd som allmän service och information. All information kan ändras utan att meddelas i förväg och det kan förekomma tekniska fel och avbrott. Bolaget tar inte ansvar för om informationen på denna webbplats är korrekt, fullständig eller tillgänglig.

Vi strävar efter att hålla webbplatsen fri från innehåll som kan överföras till och generera eller skada användarens dator eller lagrad data, men vi kan inte utesluta att ett sådant innehåll kan förekomma och vi tar inget ansvar för dess konsekvenser.

Information på denna webbplats kan inte betraktas som investeringsrådgivning eller andra förhållanden och kan inte åberopas som grund för ett beslut om köp eller sälj (eller brist därav) av våra produkter, och vi tar inget ansvar för beslut eller åtgärder som gjorts eller underlåtits att göras, med grund av informationen på denna webbplats.

Investerare uppmanas att söka individuell rådgivning om sina investeringar och därmed anknutna frågor och vi gör er uppmärksam på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. För närmare upplysning hänvisas till gällande prospekt samt senast publicerad årsredovisning och halvårsrapport.

Denna webbplats, som finns tillgänglig på svenska, ger information till svenska investerare. Den vänder sig därmed inte till personer i jurisdiktioner där publiceringen av och tillgången till en webbplats av detta slag är föremål för särskilda restriktioner. Information och material om finansiella tjänster eller produkter som finns tillgängliga via denna webbplats är inte ett erbjudande eller en inbjudan att lämna ett erbjudande i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller inbjudan att lämna anbud inte är tillåtet eller till någon person till vilka ett sådant erbjudande eller inbjudan att lämna anbud inte är tillåtet. Personer som kommer i besittning av sådant material, är skyldiga att informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Alla rättigheter till tillgängliga data tillhör bolaget och eventuell distribution eller reproduktion är förbjudet utan skriftligt medgivande från bolaget.

Webbsidan och användningen av den styrs av svensk lag. Eventuella brister till följd av dess innehåll måste behandlas vid svensk domstol.

Länkar till andra webbplatser är enbart till för användarens orientering. Vi är inte ansvariga för information som görs tillgänglig av tredje part oavsett att det ges åtkomst till dem via en länk från denna webbplats.