Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR/UN PRI

C WorldWide Asset Management undertecknade UN PRI 1 januari 2012 vilket innebär att vi som institutionell investerare agerar i det bästa intresset för våra intressenter på lång sikt. I denna roll, som bygger på förtroende, är vår utgångspunkt att miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (s k ESG-frågor) kan påverka våra portföljers utveckling. Vi menar också att tillämpningen av dessa principer kan skapa bättre överensstämmelse mellan investerarnas intressen och övergripande mål i samhället. I linje med vårt ansvar och det förtroende som ålagts oss, står vi bakom följande sex principer:

• Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investerings-analyser och placeringsbeslut

• Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrnings-aspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete

• Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägar-styrning hos de företag vi placerar i

• Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen

• Vi ska samarbeta med andra för att följa principerna så effektivt som möjligt

• Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna

Vår erfarenhet säger oss att en mycket stark och viktig förutsättning för ett företags förmåga att skapa god långsiktig avkastning till aktieägare är företagets kultur och de värderingar som genomsyrar företaget. Det är därför en oerhört viktig komponent i vår investeringsprocess att identifiera de bolag som väl svarar upp mot dessa krav.

Här kan du läsa mer om UN PRI:s principer och ansvarsfulla investeringar

Vår policy för ansvarsfulla investeringar (engelsk utgåva)