Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

INVESTERINGSSTRATEGI

Vår konkurrensfördel består av enkelheten i en starkt fokuserad investeringsstrategi, även ur ett riskkontrollperspektiv. Att identifiera och investera i ett litet antal unika bolag utifrån rigorös analys är nyckeln till hur vi skapar värde.

Reception artVåra värdeskapande drivkrafter:
• stock picking baserad på bottom up-         analys                           

• fokus på globala trender                        

• identifiering av långsiktiga trender      

• en in/en ut-principen  

• ett starkt dedikerat, skickligt och erfaret    förvaltarteam.                         

Vår erfarenhet av att förvalta koncentrer-ade aktieportföljer i 30 år har lärt oss att en koncentrerad portfölj av 25 till 30 noggrant utvalda aktier skapar en fullgod diversifiering ur ett risk-perspektiv. En koncentrerad portfölj baserad på en in/en ut-principen, där en potentiell investering måste utgöra ett bättre alternativ än ett befintligt innehav, leder till en stark köp- och säljdisciplin.

Trendbaserad stock picking
Vår Investeringsstrategi ligger bakom vår starka och framgångsrika förvaltnings-historik.  

Vi kallar det verktyg vi använder för att tillämpa vår investeringsfilosofi trendbaserad stock picking.

Det är en bottom up-ansats där den fundamentala bolagsanalysen tar stöd av ett trend- eller ett tema-influerat top down-perspektiv. För att uppnå högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga volatilitet tar våra investeringar inte hänsyn till indexbegränsningar. Följaktligen resulterar vår aktiva, koncentrerade stil i portföljer som avviker kraftigt från jämförelseindex.