Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

INVESTERINGSMETOD

Långsiktiga trenderblock och suddigt folk reception
Vår noggranna analys av bolag har visat vilken avgörande inverkan långsiktiga trender har på en investering, och hur viktigt det är att identifiera dessa trender. Vi använder globala trender och relaterade teman som ett makroverktyg, som skapar ett investeringsramverk som gör att vi kan fokusera och prioritera våra resurser på att identifiera intressanta aktier.

Trendbaserad stock picking
Vi kallar det verktyg vi använder för att tillämpa vår investeringsfilosofi trendbaserad stock picking. Det är en bottom up-ansats där den fundamentala bolagsanalysen tar stöd av ett trend- eller ett tema-influerat top-down-perspektiv. För att uppnå högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga volatilitet tar våra investeringar inte hänsyn till indexbegränsningar. Följaktligen resulterar vår aktiva, koncentrerade stil i portföljer som avviker kraftigt från jämförelseindex – något vi menar är nyckeln till framgångsrik kapitalförvaltning.