Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

DET SLÅR GNISTOR OM INDIENS BYGGSEKTOR

15. maj 2019

2
Indien håller på att uppfylla sin tillväxtpotential. Den reformvänliga regeringen stöttar utvecklingen och gör landet till en juvel i den långsiktiga portföljen.

Indien håller på att uppfylla sin tillväxtpotential. Den reformvänliga regeringen stöttar utvecklingen och gör landet till en juvel i den långsiktiga portföljen. Den indiska byggsektorn har medvind från urbaniseringen samt regeringens bostadsreform Affordable housing, som säkerställer uppförandet av 50 miljoner nya subventionerade bostäder. 30 miljoner bostäder ska byggas på landsbygden och resten i mer tätbebyggda områden. Idag saknar cirka en tredjedel av den totala befolkningen, alltså cirka 400 miljoner personer eller runt 80 miljoner familjer, ordentliga bostäder.
 
Den indiska befolkningen är mycket ung och landet är generellt företagsamt. Över 50 procent av befolkningen är under 35 år – se figur 1 nedan – vilket ger en stor demografisk fördel. 

Arbetsstyrkan växer med nästan 10 miljoner om året, och med 40 miljonstäder och ytterligare 397 städer med en befolkning på mellan 100 000 och 1 miljon människor är Indien det land i världen där urbaniseringen växer snabbast – se figur 2 nedan. Enligt FN:s rapport State of the World Population Report kommer cirka 53 procent av landets befolkning att bo i stadsområden år 2050, jämfört med cirka 35 procent idag.

Utvecklingen i Indien är inte riskfri, så det är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv. Vi har därför en temabaserad investeringsportfölj, där vi bland annat tror att bostadsinkluderingen tillsammans med den generella tillväxten av antalet välbeställdas hushåll med hög sannolikhet kommer att leda till ökad konsumtion och en högre investeringstakt. En bostadsmarknad som frodas tack vare regeringens bostadsreform har en multiplikatoreffekt på ekonomin och jobbskapandet, och i takt med Indiens ekonomiska utveckling kommer värdeskapandet att sprida sig från sektor till sektor. I exemplet med bostadsinkluderingstemat kommer det i början vara bankerna och bolåneföretagen som gynnas av utvecklingen, då de tillhandahåller kapital. Den aktuella utbredningen av bostadslån ligger på cirka 10 procent, vilket är lågt jämfört med världens större ekonomier. Däremot har hushållens lånekapacitet inte varit högre på över 20 år. Ett typiskt hushåll kan för närvarande låna 3,7 gånger av sin genomsnittliga årsinkomst.

Knappt 65 procent av cementförbrukningen i Indien är förknippad med bostadsbyggandet, och därför förväntar vi oss att bostadsinkluderingstemat ska gagna cementindustrin och producenter av andra slags byggmaterial. Bostadssektorn har även en multiplikatoreffekt på tillväxten inom företagandet och investeringstakten, vilket återigen har positiv inverkan på den totala ekonomin.


DELA ARTIKELN