Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

KONSUMTIONSAKTIERNA HAR FORTSATT POTENTIAL

1. augusti 2019

2
Som aktiv investerare i en oförutsägbar värld måste man fokusera på det förutsägbara för att skapa stabil värdetillväxt.

Producenter inom exempelvis livsmedel eller medicin erbjuder typiskt sett produkter eller tjänster där efterfrågan är kontinuerlig oavsett världskonjunkturen. Aktier inom dessa områden gör portföljen stabilare. Detta såg vi bland annat vid marknadsoron under fjärde kvartalet 2018. Även under 2019 har dessa aktier gått bra när aktiemarknaden varit stark i allmänhet.

Konsumtionsaktier har typiskt sett lägre tillväxttakt än marknaden i allmänhet, men historien visar att långsiktiga investerare inte nödvändigtvis får lägre avkastning, då stabilitet slår volatilitet i det långa loppet. Vi fokuserar på att hitta konsumtionsföretag med attraktiv tillväxttakt och stabiliserade defensiva egenskaper för att säkerställa en portföljsammansättning som även fungerar i turbulenta tider.

Räntemarknaden stödjer aktiemarknaden
Förväntningen att såväl USA:s centralbank (FED), Europeiska centralbanken (ECB) och Japans centralbank (BoJ) fortsatt kommer att föra en lämplig penningpolitik skapar en miljö som stödjer aktiemarknaden, särskilt stabila konsumtionsaktier, då deras solida räntabilitetsmodeller ofta har lång livstid. Därmed har en investering i sådana bolag obligationsliknande karaktärsdrag samtidigt som de har en tillväxtkomponent. Detta gäller särskilt konsumtionsaktier med starka varumärken, då dessa ofta har starka rötter i konsumentens köpbeteende som leder till höga konkurrenshinder. Flera multinationella bolag med starka varumärken har blivit mer innovativa, både vad gäller produkter och marknadsföring. De har ökat sin utvecklingsbudget, förenklat produktutvecklingen och tillåter nu en mer lokalt förankrad marknadsföring. Därmed kan bolagen snabbare anpassa sig efter nya efterfrågemönster. Detta lyfter vinstpotentialen och hjälper till att hålla bort den ökande konkurrensen från bland annat nya innovativa startups och stora internetbolag som Amazon, vilka i allt högre grad främjar egna och generiska varumärken.

Innovationer ger bättre marginaler
Kundupplevelsen har idag i allt högre grad blivit en del av den totala produkten. De bolag som förstår detta kan vinna marknadsandelar och sälja produkter till ett högre pris, vilket leder till större marginaler. Den känslomässiga dimensionen av ett inköp har på många sätt alltid varit en integrerad del av paketeringen av ett högprofilerat varumärke, men med dagens tekniska möjligheter och den hastigt accelererande efterfrågan från den globalt växande medelklassen råder nu medvind för innovativa bolag som vill kapitalisera på denna trend. Ett exempel på detta är konceptet med inköp av skräddarsydda djurfoder, där konsumenten kan anpassa fodersammansättningen efter sitt djurs individuella behov och samtidigt få en känsla av att vara både ansvarstagande och omsorgsfull. En individuellt sammansatt foderblandning kan därför säljas till ett väsentligt högre kilopris. I takt med att våra disponibla inkomster ökar fokuserar vi mindre på priset och är därmed villiga att betala mer för ett produktvärde som uppfattas som högre.

Slutsats
Vi lever i en värld i konstant förändring med geopolitiska utmaningar och globala ekonomiska obalanser, ny teknik och nya affärsmodeller. Därtill kommer framväxten av en ny, starkare och mer köpstark medelklass på tillväxtmarknaderna. Förändringarna skapar möjligheter och risker, och som aktiva investerare fokuserar vi på det som med stor sannolikhet kan förutsägas för att identifiera de långsiktiga vinnarna.
DELA ARTIKELN