Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

OM C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT

C WorldWide Asset Management är en nordisk aktieförvaltare som startade 1986 under namnet Carnegie Asset Management.

Vi gör skillnad
1995 lanserades vår globala aktieportfölj som fond i Sverige under namnet Carnegie Worldwide. Sedan dess har den i genomsnitt skapat en avkastning på 10 procent per år för våra investerare, 2,3 procentenheter mer per år än vad en investering i världsindex har gjort.* 

30 års erfarenhet med beprövad strategi
Vi vågar vara annorlunda – och hålla fast vid vår beprövade strategi och övertygelse om att den uthålliga investeraren belönas. Vår investeringsfilosofi är enkel – vi har fokus på få aktier och få produkter. Detta fokus ger överblick och gör att vi kan lägga all vår energi på att säkra att de få aktier vi väljer ut hör till världens mest attraktiva. Bolag som har en mer motståndskraftig affärsmodell än andra kan nämligen uppnå högre och mer stabil vinst, då en akties kurs på lång sikt drivs av vinsttillväxten. Att hitta dessa aktier kräver erfarenhet, insikt och expertis och har varit vår passion i över 30 år. Det är på denna grund vi har levererat goda resultat.

Stabilt förvaltningsteam gör skillnad
C WorldWide Asset Managements globala förvaltningsteam har arbetat ihop och skapat resultaten i våra portföljer i nästan 30 år. Det är ett av branschens mest stabila och erfarna team, som i stort är oförändrat genom alla år. Stabilitet skapar trygghet – för vad är nyttan med att titta på historiska resultat idag om en ny förvaltare tar över i morgon?

Investerare över hela världen
Stabiliteten bland medarbetarna och vår passion för att skapa extraordinära resultat är en av förklaringarna till att flera riktigt stora institutionella investerare har valt att låta C WorldWide Asset Managements team förvalta deras pengar. Till exempel förvaltar teamet ca 45 miljarder kronor åt kunder i Australien. Sammanlagt förvaltar vi ca 160 miljarder kronor.

Läs om C WorldWides historia

 

*Avkastningsperioden som avses är 1995-12-15 till 2017-10-31. Världsindex mätt som MSCI All Country World Net Div (SEK). För mer information om avkastning för fonden från start per år och procentenheter mer per år jämfört med världsindex, se vår månadsrapport: http://cworldwide.com/se/vaara-fonder/c-worldwide-global-equities/maanadsrapport/

Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida avkastning. Valutan är SEK. Avkastningen kan öka eller minska som en följd av valutarörelser. Siffrorna redovisas utan avgifter inkluderade. Övriga avgifter som uppkommer hos den enskilda investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, ingår ej.