Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE ASIA 28 FEBRUARI 2019

SEK, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

Fondens mål är att skapa en långsiktigt hög värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller lägre än marknadens.

Investeringsfilosofin är att kombinera långsiktiga trender med kortsiktiga teman och noggranna aktieval i syfte att kunna skapa god långsiktig avkastning för den långsiktiga investeraren.

Fonden investerar i både större och mindre bolag. Vår erfarenhet är att det är viktigt att kunna ha exponering mot det senare segmentet för att kunna dra fördel av den asiatiska tillväxten.

Fonden investerar i ett begränsat antal noggrant analyserade börsnoterade bolag i Asien exklusive Japan. Med hänsyn till Asiens särskilda marknadsstruktur kommer antalet aktier att normalt uppgå till 35-70.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden utvecklades bättre än jämförelseindex under månaden, primärt drivet av vår exponering mot teknologi och sällanköpsvaror.

Störst positiva bidragsgivare var Sunny Optical och Han's Laser Technology, vars aktier båda kommit tillbaka starkt efter ett tufft 2018 i spåren av handelsdispyten mellan USA och Kina. Båda bolagen är i våra ögon välpositionerade för fortsatt tillväxt. Störst negativa bidrag kom från China Overseas Land & Invest, indiska ICICI Bank och indonesiska fastighetsbolaget Pakuwon Jati.

Vi tog en ny position i kinesiska Hangzhou Hikvision Digital Technology, ledande inom videoövervakningssystem, under månaden. Vi avyttrade KB Financial, Xinyi Solar (resultatbesvikelse) och Motherson Sumi (osäkerhet runt subventioner för alternativ energi i Kina).

FONDENS UTVECKLING

a0b496 Portfölj 783B33 Jämförelseindex

AVKASTNING & RISK

feb YTD 3 år 5 år S. start
Portfölj (%) 4,9 13,1 64,2 104,3 129,4
Jämförelseindex (%) 4,2 14,1 65,2 95,9 102,6
Differens (%) 0,8 -1,0 -1,0 8,4 26,8
3 år 5 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 14,1 15,6 14,7
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 12,8 14,4 13,4
Beta 1,0 1,0 1,0
Tracking error (%) 4,9 4,6 5,1
Informationskvot 0,0 0,2 0,4
Konsistens (%) 47,2 53,3 53,9

GEOGRAFISK FÖRDELNING

SEKTORFÖRDELNING

FONDFAKTA

Fond: C WorldWide Asia 1A
ISIN-kod: LU0835599696
Startdatum: 2012-11-15
Förvaltningsavgift per år: 1.8%
Handel: Daglig
Basvaluta: USD
Första minsta insättning: 10 000 SEK
Jämförelseindex: MSCI AC Asia ex-Japan Net Div (SEK)
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: Allan Christensen, Mogens Akselsen

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
Samsung Electronics 6,9 %
Tencent Holdings 6,5 %
TSMC 6,2 %
Alibaba Group 5,8 %
China Overseas Land & Investment 4,0 %
AIA Group 3,7 %
Sunac China Holdings 2,9 %
Ping An Insurance 2,9 %
Sunny Optical Tech 2,5 %
DBS Group 2,5 %

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i denna månadsrapport är C WorldWide - C WorldWide Asia (härefter ”fonden”).

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Fondens basvaluta är USD. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan USD och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan USD och SEK. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com. För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Johan Meyer, jm@cworldwide.com, +46 70 353 1272. Sophia Bendrik, sbe@cworldwide.com, +46 73 095 7352.
Martin Rahmqvist, mra@cworldwide.com, +46 73 095 7353. Marie Rydström, mar@cworldwide.com, +46 76 002 7327.

www.cworldwide.com