Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE BIOTECHNOLOGY

Tidigare Carnegie Biotechnology. Fonden bytte namn 8 mars 2017.

C WorldWide Biotechnologys mål är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att investera globalt i ett begränsat antal bolag inom bioteknik. Investeringarna görs i små och medelstora snabbväxande och forskningsintensiva bolag.

Vårt förvaltningsteam har ett nära samarbete med ett vetenskapligt råd bestående av ledande forskare vid Karolinska Institutet. Detta ger en unik inblick i den medicinska forskningens framkant och värdefull kunskap till exempel i den kommersiella potentialen i olika forskningsprojekt.

Våra investeringsbeslut bygger på grundlig fundamental aktieanalys. Denna analys kombinerat med dialog med vårt vetenskapliga råd skapar förutsättningar att sätta samman en koncentrerad portfölj bestående av 25-50 bolag vilka vi har detaljkunskap om och som enligt vår mening utgör de mest intressanta investeringsmöjligheterna på lång sikt.

Fondnamn: C WorldWide - C WorldWide Biotechnology
Förvaltare: Ulf Arvidsson, Angelica Fatouros, Mikael Svensson 
ISIN-kod: LU0119485372
PPM-nummer: 870 840
Förvaltningsavgift: 1,1%
Insättnings/ uttagsavgift: Ingen
Prestationsbaserad avgift: Den resultatbaserade avgiften ska uppgå till 20 % av den avkastning i andelsklassen som överstiger tröskelvärdet 5 %. Läs mer här.
Jämförelseindex: NASDAQ Biotechnology Index® (EUR)*
Startdatum: 2000-11-08
Basvaluta: EUR

 

*The NASDAQ Stock Market®, NASDAQ®, NASDAQ OMX®, and NASDAQ Biotechnology Index® are registered trademarks and trade names of The NASDAQ OMX Group, Inc. and are used with permission.