Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE EMERGING MARKETS 31 DECEMBER 2018

SEK, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

C WorldWide Emerging Markets ger en exponering mot tillväxtmarknader över hela världen som kännetecknas av höga tillväxttal drivet av reformer och en ung och växande befolkning. C WorldWide Emerging Markets kan investera i utvecklingsekonomier i Latinamerika, Central- och Östeuropa, Afrika, Mellanöstern och Asien (exklusive Japan). Dessa ekonomier utgör en allt större del av världsekonomin, varför de är svåra att ignorera för den som vill ta del av framtida tillväxt.

C WorldWide Emerging Markets bygger på våra portföljförvaltares djupa kunskap om tillväxtmarknader och deras långa erfarenhet av att välja de aktier som erbjuder de mest attraktiva investeringsmöjligheterna.

Målet är att skapa en avkastning som långsiktigt är högre än tillväxtmarknadsaktier generellt, till en risk i nivå med eller under aktiemarknadens.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden utvecklades något bättre än jämförelseindex under månaden men hade ett otillfredsställande år i absoluta och relativa tal.

Stor exponering mot kinesiska teknologisektorn (vilken vi fortsatt är positiv till), begränsad exponering mot energi (där vi är fortsatt skeptiska) och konsumtionsvaror, och svag aktiespecifik utveckling hos flera bolag hör till de främsta förklaringarna. Brasilianska utbildningsjätten Kroton (svag studenttillströmning i Brasiliens svaga ekonomi) och malaysiska IT-konsulten MY EG hörde till årets största negativa bidragsgivare. I det senare fallet underskattade vi den politiska risken – en lärdom vi tar med oss.

Vi avyttrade kinesiska Minth Group, underleverantör av bildelar till fordonsindustrin, på ansträngd värdering mot bakgrund av global makroekonomisk oro.

FONDENS UTVECKLING

999999 Portfölj 5C7452 Jämförelseindex

AVKASTNING & RISK

dec YTD 3 år 5 år S. start
Portfölj (%) -4,0 -10,4 33,8 - 11,3
Jämförelseindex (%) -4,3 -6,8 38,5 - 7,9
Differens (%) 0,3 -3,6 -4,7 - 3,5
3 år 5 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 12,5 - 15,0
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 11,1 - 13,5
Beta 1,0 - 1,0
Tracking error (%) 5,4 - 5,6
Informationskvot -0,2 - 0,2
Konsistens (%) 41,7 - 50,0

GEOGRAFISK FÖRDELNING

SEKTORFÖRDELNING

FONDFAKTA

ISIN-kod: LU0086737482
Startdatum: 2015-05-04
Förvaltningsavgift per år: 1,8%
Handel: Daglig
Basvaluta: USD
Första minsta insättning: 10 000 SEK
Jämförelseindex: MSCI Emerging Markets Net Div (SEK)
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: Aman S. Kalsi,
Allan Christensen, Mogens Akselsen

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
Samsung Electronics 7,0 %
Tencent Holdings 5,9 %
HDFC Bank 5,3 %
Naspers 4,9 %
Alibaba Group 4,7 %
Longfor Group 3,9 %
Fomento Economico Mexicano 3,4 %
Ping An Insurance 3,4 %
TSMC - ADR 3,0 %
China Overseas Land & Investment 2,9 %

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i denna månadsrapport är C WorldWide - C WorldWide Emerging Markets (härefter ”fonden”).

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Fondens basvaluta är USD. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan USD och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan USD och SEK. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com. För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Ralf Larsson, rl@cworldwide.com, +46 70 843 9882. Johan Lander, jl@cworldwide.com, +46 76 002 7351.
Andreas Kriland, ak@cworldwide.com, +46 76 002 7324.
Johan Meyer, jm@cworldwide.com, +46 70 353 1272. Sophia Bendrik, sbe@cworldwide.com, +46 73 095 7352.
Martin Rahmqvist, mra@cworldwide.com, +46 73 095 7353. Marie Rydström, mar@cworldwide.com, +46 76 002 7327.

www.cworldwide.com