Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

UTVECKLING

Grafen nedan visar hur en investering i fonden utvecklats sedan start. Under grafen har du möjlighet att själv välja andra perioder och alternativa jämförelseindex.

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Valutan är SEK. Avkastningen kan öka eller minska som en följd av valutarörelser. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, ingår ej. För mer information, se respektive KIID och prospekt.

Från:
Till:
C WorldWide Global Equities
MSCI All Country World Index
C WorldWide Global Equities Ethical
MSCI All Country World Index
C WorldWide Stable Equities
MSCI AC World Min. Volatility
C WorldWide Long/Short Global
3 Months Euribor
C WorldWide Asia
MSCI AC Asia ex. Japan
C WorldWide Emerging Markets
MSCI Emerging Markets
C WorldWide India
MSCI India Net Div
C WorldWide Nordic
MSCI Nordic Countries Index
C WorldWide Healthcare Select
MSCI World Healthcare Index
C WorldWide Sweden
SIX Portfolio Return Index
C WorldWide Sweden Small Cap
Carnegie Small Cap Net Return Index

Samtliga jämförelseindex redovisas vid respektive index stängningstidpunkt.

 

 

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Valutan är SEK. Avkastningen kan öka eller minska som en följd av valutarörelser. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, ingår ej. För mer information, se respektive KIID och prospekt.