Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE GLOBAL EQUITIES 31 OKTOBER 2019

SEK, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i 25-30 noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl.

Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier.

Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden utvecklades bättre än jämförelseindex under månaden.

Största positiva bidragsgivare var HDFC, som steg trots en försvagning i den indiska ekonomin, framförallt på starka försäljningssiffror, SAP och Atlas Copco. Största negativa bidragsgivare var Ecolab, som föll på svagt resultat för tredje kvartalet, American Tower och Royal Dutch Shell.

Vi avyttrade våra positioner i Sun Hung Kai och ExxonMobil. I förlängningen av den senaste tidens protester och handelskrig mellan USA och Kina kommer Hongkongs attraktionskraft långsamt att avta vilket förändrar utsikterna för fastighetsbolaget Sun Hung Kai. Vi tog en ny position i amerikanska kraftdistributören NextEra och ökade innehaven i Hoya, ASML och Bank Central Asia.

Riskinformation: Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Fondens basvaluta är USD. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan USD och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan USD och SEK. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, är inte inkluderade.

Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt och KIID.

FONDENS UTVECKLING

676766 Portfölj 999999 Jämförelseindex

AVKASTNING & RISK

okt YTD 3 år 5 år 10 år S. start
Portfölj (%) 1,3 31,7 49,3 81,5 198,5 923,0
Jämförelseindex (%) 0,7 29,7 47,4 83,3 216,9 536,7
Differens (%) 0,6 2,0 1,9 -1,8 -18,4 386,3
3 år 5 år 10 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 11,2 13,1 11,4 14,4
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 12,6 13,1 10,9 13,5
Beta 0,8 0,9 0,9 0,9
Tracking error (%) 5,2 5,3 5,2 7,7
Informationskvot 0,1 0,0 -0,1 0,3
Konsistens (%) 52,8 53,3 46,7 51,6

GEOGRAFISK FÖRDELNING

SEKTORFÖRDELNING

FONDFAKTA

Fond: C WorldWide Global Equities 1A
ISIN-kod: LU0086737722
Startdatum: 1995-12-15
Förvaltningsavgift per år: 1,6%
Handel: Daglig
Basvaluta: USD
Första minsta insättning: 10 000 SEK
Jämförelseindex: MSCI All Country World Net Div (SEK)
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: Bo Knudsen, Mattias Kolm,
Bengt Seger, Lars Wincentsen

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
Visa 7,7 %
HDFC 7,2 %
The Home Depot 5,0 %
AIA Group 4,9 %
Amazon.com 4,3 %
Alphabet 4,2 %
Ecolab 4,1 %
Thermo Fisher Scientific 4,0 %
Royal Dutch Shell 3,9 %
Keyence 3,9 %

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i denna månadsrapport är C WorldWide - C WorldWide Global Equities (härefter ”fonden”).

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com. För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Johan Meyer, jm@cworldwide.com, +46 70 353 1272. Sophia Bendrik, sbe@cworldwide.com, +46 73 095 7352.
Martin Rahmqvist, mra@cworldwide.com, +46 73 095 7353. Marie Rydström, mar@cworldwide.com, +46 76 002 7327.

www.cworldwide.com

Riskinformation: Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Fondens basvaluta är USD. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan USD och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan USD och SEK. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, är inte inkluderade.

Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt och KIID.