Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE HEALTHCARE SELECT

Den 1 juni 2019 bytte C WorldWide Medical namn till C WorldWide Healthcare Select. Läs mer om namnbytet här.

C WorldWide Healthcare Select (tidigare C WorldWide Medical) och C WorldWide Medical Small & Mid Cap fusioneras per 21 maj 2019. Läs mer om fusionen
här.

C WorldWide Healthcare Selects mål är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att investera globalt i ett begränsat antal bolag inom alla delar av hälsovårdssektorn. Investeringarna görs i bolag i alla storlekar och kan därmed förena stabiliteten i större bolag med tillväxten i mindre bolag vilket sänker risken, och den kan försöka optimera avkastningen genom att aktivt kunna allokera mellan de två givet marknadsmiljön.

Vårt förvaltningsteam har ett nära samarbete med ett vetenskapligt råd bestående av ledande forskare knutna till Karolinska Institutet. Detta ger en unik inblick i den medicinska forskningens framkant och värdefull kunskap i att förstå den kommersiella potentialen i olika forskningsprojekt.

Våra investeringsbeslut bygger på grundlig fundamental aktieanalys som kombinerat med dialog med vårt vetenskapliga råd skapar förutsättningar att sätta samman en koncentrerad portfölj med intentionen att hålla 30-50 bolag vilka vi har detaljkunskap om och som enligt vår mening utgör de mest intressanta investeringsmöjligheterna på lång sikt.

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information, se respektive KIID och prospekt.

Fondnamn: C WorldWide - C WorldWide Healthcare Select
Förvaltare: Mikael Svensson, Ulf Arvidsson                 
ISIN-kod: LU0090908194
PPM-nummer: 313 155
Förvaltningsavgift: 1,6%
Insättnings/ uttagsavgift: Ingen
Prestationsbaserad avgift: Ingen
Jämförelseindex: MSCI World Healthcare Net Div 
Startdatum: 1998-12-15
Basvaluta: EUR

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information, se respektive KIID och prospekt.