Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE MEDICAL OCH C WORLDWIDE MEDICAL SMALL & MID CAP FUSIONERAS

För att bättre fånga investeringsmöjligheterna i hälsovårdssektorn har vi beslutat att slå samman våra två fonder C WorldWide Medical och C WorldWide Medical Small & Mid Cap till en fond som kommer att heta C WorldWide Healthcare Select, där vi samlar alla våra bästa idéer runt om i världen i en enda portfölj, utan hänsyn till jämförelseindex.

Fusionen sker administrativt genom att fonden C WorldWide Medical absorberar C WorldWide Medical Small & Mid Cap vilket innebär att det är det förra namnet som den nya fonden kommer att ha under en kortare övergångstid, innan det nya namnet C WorldWide Healthcare Select är på plats.

Fusionen sker den 21 maj 2019.


Fullständigt namn för delfonden är C WorldWide - C WorldWide Healthcare Select.

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information, se respektive KIID och prospekt.

Läs mer här:

Information till andelsägare i C WorldWide Medical Small Mid Cap
Notice C WorldWide Medical 2019-04-12 (eng)
Notice C WorldWide Medical Small Mid Cap 2019-04-12 (eng)

 

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information, se respektive KIID och prospekt.