Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE HEALTHCARE SELECT 29 FEBRUARI 2020

SEK, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

Fondens mål är är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att investera globalt i ett begränsat antal bolag inom alla delar av hälsovårdssektorn. Investeringarna görs i bolag i alla storlekar och kan därmed förena stabiliteten i större bolag med tillväxten i mindre bolag vilket sänker risken, och den kan försöka optimera avkastningen genom att aktivt kunna allokera mellan de två givet marknadsmiljön.

Vårt förvaltningsteam har ett nära samarbete med ett vetenskapligt råd bestående av ledande forskare knutna till Karolinska Institutet. Detta ger en unik inblick i den medicinska forskningens framkant och värdefull kunskap i att förstå den kommersiella potentialen i olika forskningsprojekt.

Våra investeringsbeslut bygger på grundlig fundamental aktieanalys som kombinerat med dialog med vårt vetenskapliga råd skapar förutsättningar att sätta samman en koncentrerad portfölj med intentionen att hålla 30-50 bolag vilka vi har detaljkunskap om och som enligt vår mening utgör de mest intressanta investeringsmöjligheterna på lång sikt.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden utvecklades sämre än jämförelseindex under månaden.

Positivt bidrog Teladoc, steg på utsikter om ökad efterfrågan på virtuella hälsovårdsbesök i spåren av Coronaviruset, Dexcom, analytiker höjde prognoser efter starkt fjärde kvartal och Insmed, presenterade positiva fas 2-data för behandling av bronkiektasier, en svår lungsjukdom. Negativt bidrog Centene, föll på valoro i USA, Oncopeptides, föll på att bolaget kommer behöva ta in kapital och TherapeuticsMD, trots starka resultat för fjärde kvartalet.

Nytt innehav är Axonics Neuromodulation, ett amerikanskt bolag som nyligen fått godkänt för implantat för behandling av inkontinens. Vi ökade i TherapeuticsMD och Exact Sciences, och minskade i Dexcom, Novo Nordisk och Teladoc.

Riskinformation: Investeringar  i fondandelar är alltid förknippade med risk. Fondens basvaluta är EUR. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan EUR och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan EUR och SEK. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, är inte inkluderade.

Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt och KIID.

FONDENS UTVECKLING

89A4CC Portfölj 999999 Jämförelseindex

AVKASTNING & RISK

feb YTD 3 år 5 år 10 år S. start
Portfölj (%) -8,5 -7,8 15,0 6,1 177,4 478,2
Jämförelseindex (%) -6,3 -4,9 38,4 50,1 301,7 327,4
Differens (%) -2,2 -2,9 -23,4 -44,0 -124,4 150,8
3 år 5 år 10 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 13,6 16,8 14,3 16,7
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 12,4 14,2 12,1 13,2
Beta 1,0 1,1 1,1 0,8
Tracking error (%) 6,1 6,4 5,6 12,5
Informationskvot -1,0 -1,1 -0,6 0,1
Konsistens (%) 36,1 36,7 44,2 49,8

GEOGRAFISK FÖRDELNING

SEKTORFÖRDELNING

FONDFAKTA

ISIN-kod: LU0090908194
Startdatum: 1998-12-15
Förvaltningsavgift per år: 1,6%
Handel: Daglig
Basvaluta: EUR
Första minsta insättning: 10 000 SEK
Jämförelseindex: MSCI World HealthCare Net Div (SEK)
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: Mikael Svensson, Ulf Arvidsson

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
Roche Holding 4,8 %
Anthem 4,6 %
Thermo Fisher Scientific 4,3 %
Centene 3,8 %
Astrazeneca 3,8 %
Intuitive Surgical 3,5 %
Novo Nordisk 3,4 %
Exact Sciences 3,3 %
Fresenius Medical Care 3,1 %
Dexcom 3,1 %

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i denna månadsrapport är C WorldWide - C WorldWide Healthcare Select (härefter ”fonden”).

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com. För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

1 juni 2019 bytte C WorldWide Medical namn till C WorldWide Healthcare Select.

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Johan Meyer, jm@cworldwide.com, +46 70 353 1272. Sophia Bendrik, sbe@cworldwide.com, +46 73 095 7352.
Martin Rahmqvist, mra@cworldwide.com, +46 73 095 7353. Marie Rydström, mar@cworldwide.com, +46 76 002 7327.

www.cworldwide.com

Riskinformation: Investeringar  i fondandelar är alltid förknippade med risk. Fondens basvaluta är EUR. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan EUR och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan EUR och SEK. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, är inte inkluderade.

Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt och KIID.