Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE HEALTHCARE SELECT

1 juni 2019 bytte C WorldWide Medical namn till C WorldWide Healthcare Select. Bakgrunden är att vi nyligen slagit samman våra två fonder C WorldWide Medical och C WorldWide Medical Small & Mid Cap (genom att den förra absorberade den senare), och den sammanslagna fonden kommer att få en ny inriktning och profil som du kan läsa om här. Det nya namnet C WorldWide Healthcare Select reflekterar denna nysatsning.

Se vår film där förvaltarna berättar om vår fond här.


Fullständigt namn för delfonden är C WorldWide - C WorldWide Healthcare Select.

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information, se respektive KIID och prospekt.

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information, se respektive KIID och prospekt.